Hürriyet’in gündemi; Ramazan’da içki ruhsatı

Galip Ataman
Galip Ataman

Bugün, Allah elçisi Hz. Peygamberimizin “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş” dediği ramazan ayının 12’inci günü.

Sağlıklı olanlar oruç ve namaz başta olmak üzere ibadetlerini yapıyor.

Varlıklı olanlar fakir fukarayı, garip gurebayı sevindiriyor.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ise Ramazanda “İçki Ruhsatı” verebilmek için özel çaba harcıyor.

 

Değerli okurlar,

Yasaların ve kurumların izin verdiği yerlerde alkol satışı yapabilir, isteyen istediği içki içebilir.

Müdahale etmek haddime olmadığı gibi beni de ilgilendirmez.

Herkesin kendi tercihi ve sorunudur.

Ama Başkan Hürriyet’in yargı kararını uygulayacağını söyleyerek “Şark Kurnazlığı” yaptığını yazmak benim görevim.

Önce İzmit Belediye Meclisinin 5 Nisan 2022 ve 12 Nisan 2022 tarihli gündem maddelerini okuyalım;

Bir: Tarih, 5 Nisan 2022. Gündem maddesi 18, Mahkeme kararı doğrultusunda 2 işyerine ruhsat verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarihli yazısı.

İki: Tarih, 12 Nisan 2022. Gündem Maddesi 3, Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarihli yazısı.

Üç: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.03.2022 tarihli yazısı, “İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 72 sayılı kararı Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 27.05.2021 tarih ve 2019/139 Esas No 2021/716 karar numarası ile hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılarak iptal edilmiştir. Bu mahkeme kararı doğrultusunda ruhsat başvurusunda bulunan Kocaeli Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı 41 Burda AVM No 7 zemin 87,89, Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak No 8/A ve Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak No 9/B adresindeki işyerlerine ruhsat verilebilmesi  için mahkeme kararı doğrultusunda karar verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisimize havale edilmesini arz ederiz.”

Dört: Kocaeli İdare Mahkemesi 27.05.2021 tarih ve 2021/716 Sayılı kararı, “İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı 41 Burda AVM No 87,89 adresine içkili lokanta açma, faaliyet izni verilmesi sakıncalı bulunmadığından söz konusu adresin bulunduğu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesine yönelik teklifin reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusun işlemin iptaline 27.052021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

 

ŞARK KURNAZLIĞI

Değerli okurlar,

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.03.2022 tarihli yazısında gerekçe olarak gösterdiği Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 27.05.2021 tarih ve 2019/139 Esas No 2021/716 kararı Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı 41 Burda AVM No: 7 zemin 87,89 adresinin içkili yer bölgesine dahil edilmesiyle ilgili.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 27.05.2021 tarihli kararda, Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak No 8/A ve Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak No 9/B adresindeki işyerlerine ruhsat verilmesi yazmadığı gibi iki adresin içkili yer bölgesine dahil edilmesi de söz konusu değil.

Bu iki iş yerinin içkili yer bölgesine dahil edilerek içki ruhsatı verilmesini teklif eden başkan yardımcısı Emirşah Torun ile evrakı meclise havale eden Avukat Başkan Hürriyet belli ki “Şark Kurnazlığı” ile meclisten geçireceklerini sanmışlar.

Geliniz, bu iki iş yeri ile ilgili belediye meclis ve yargı kararlarını okuyalım:

Bir: İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 26.09.2019 tarih ve 949 sayılı yazısı,  “10.08.2005 tarih 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden 3 adet yerin (Kemalpaşa Mahallesi, Ömerağa Mahallesi, Sanayi Mahallesi) içkili yer bölgesine dahil edilerek mevcut haritasına işlenmesi teklifi.”

İki: İzmit Belediye Meclisi 5 Ocak 2021’de Başkan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında toplandı. Görüşmeler sonunda önerge 14 ret, 6 çekimser, 16 evet oyu ile kabul edildi.

Üç: Dönemin İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir yasa gereği bilgi için kaymakamlığa gönderilen meclis kararını hukuka aygırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Dört: Kocaeli 2. İdare Mahkemesi kararı, “5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. Maddesi uyarınca meclisin karar alabilmesi için toplantıya katılan 36 üyenin salt çoğunluğu olan 19 üyenin kabul oyu gerekmesine karşın 16 üyenin kabulü ile yasanın aradığı yeter sayının sağlanmadığı, dolayısıyla dava konusu kararın şekil yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 26.3.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Beş: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi kararı, “Mahkeme kararı dairemizce de uygun görülmüş olup itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü edilen Yürütmenin Durdurulması işleminin kabulü yönündeki kararın kalkmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itirazın reddine 20 Mayıs 2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

 

KARAR SONRASI

Kararın açıklanmasının ardından AK Parti grubu karıştı.

Bir: Önerge sahibi AK Partili Engin Uçar ile çekimser oy kullanan grup başkan vekili Mustafa Soydabaş disiplin kuruluna sevk edildi.

İki: Soydabaş İzmit Belediyesindeki grup başkan vekili, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinden, kabul oyu kullanan Engin Uçar meclis üyeliğinden istifa etti.

Üç: Belediye meclis kararını yargıya taşıyan Kaymakam Cinbir medya başta olmak üzere bazı çevreler tarafından “günah keçisi” ilan edildi.

Dört: İtibar suikastçılığına soyunan ve “işçi sevici” gazeteciler “Belediye Meclisi kararını kaymakam nasıl bozar? Seçilmiş Belediye Meclisinin aldığı kararı, şimdi atanmış kaymakam iptal ediyor” yazdı.

Beş; Galip Hoca meclis ve yargı kararını manşette “Yargı’dan Hürriyet’e, karar hukuka aykırı”, köşesinde “Avukat Başkan Hürriyet’e Yargıdan Hukuk Dersi” başlığıyla yorumladı.

SONUÇ: 3 iş yerini içkili yer bölgesine dahil edilmesiyle ilgili kararlar farklı mahkemelerin değişik tarihlerde verdiği farklı kararlar. Ama İzmit Belediyesinin Avukat Başkanı Hürriyet her zaman olduğu gibi kendisini akıllı ve kurnaz başkalarını aptal sandı. Gündem maddelerinde değişiklik yapsa da farklı yargı kararlarını tek kararmış gibi gösterse de amacına ulaşamayacak. Fatma Hanımın bugüne kadar kırdığı potları, yaptığı gafları, genel başkanları yanılttığını anladım. Avukat olarak 3 yılda onlarca dava kaybetmesine rağmen hala yargı kararlarıyla oynayarak, kafa karıştırarak, “Şark Kurnazlığı” yaparak insanların aklıyla dalga geçmesini yakıştıramadım.

 

BİZİM YAKA GAZETESİ, 12 TEMMUZ 2021

 

 

- Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi, Galip Ataman tarafından kaleme alındı
https://www.bizimyaka.com/makale/9902752/galip-ataman/hurriyetin-gundemi-ramazanda-icki-ruhsati