Türkiye Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi!!!

Yücel Alpay Demir
Yücel Alpay Demir

Şüphesiz İslam Dini, sevgi barış hoşgörü ve adalet dinidir.

Türk ise;adalet iyilik hoşgörü cömertlik gibi pek çok insani değeri töresinde barındıran,medeniyet ve kültür götürmedik kıt’ a, sahip çıkmadık mazlum bırakmayan asil bir milletin ortak adıdır.

Adalet ve İnsan hakları denince yüzlerce yıl herkesin aklına, Türklük gurur şuuru İslam Ahlak ve Fazileti ile yaşayan Müslüman Türk milleti gelmiştir.

****

Ne oldu da devran değişti! Ne oldu da şartlar değişti, ne oldu da biz değiştik, ne oldu da bizden olmayanlar bizden umudunu kesip hakkını hukukunu başka mahkemelerde arar oldu?

Adalet mülkün temeli idi hani!

Devletin dini Adalet idi hani!

Hukuk; din, dil, ırk, mezhep, memleket, sendika, parti ayırt etmeden herkese aynı işlerdi hani!

Hem de Milli ve Dini duyguları bu kadar yüksek çağdaş hukukçuların bu kadar fazla olduğu bir memlekette!

Ne oldu da, binlerce Dindar! Vatansever! Cumhuriyete bağlı! Hukukun üstünlüğünden yana olan hakimimiz savcımız var iken, hakkımızı hukukumuzu,soyumuzdan dinimizden olmayan Avrupa insan hakları mahkemesinde arar olduk!

Hatta hakkını arayanlar sıralamasındabirinci ikinci üçüncü olduk!!!

****

Selçuklu hukuku ile Osmanlı hukuku ile dünyaya adalet ve hukuk dersi veren! Kardinal Külahı görmektense Türk Sarığını yeğleriz diye gıyabında dahi övgü ile bahsedilen o necip millete ne oldu?

Ne oldu da 2. dünya savaşından sonra, yaşanan hak ihlallerine karşı, Birleşmiş milletler insan hakları evrensel beyannamesi diye bir sözleşme hazırlayan,merkezi Strazburg’ da bulunan, resmi dili İngilizce ve Fransızca olan uluslararası bir mahkemeyetabi olup hak hukuk arar olduk!

****

Madem, Devletimizi yöneten siyasi iktidarın yerli ve Milli olmak gibi bir iddiası var, ve dahi bundan bende hoşnut’ um!

Hukukçularımız ve ilahiyatçılarımız bir araya gelip Medeni ve İslami hukuk kurallarını içeren %100 yerli ve Milli bir insan hakları mahkemesikursunlar!

****

adı ; Türkiye Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi olsun.

Kapısı bütün mağdurlara açık olsun.

Strazburg Fransa’nın en doğusunda ki,en soğuk ve en şirin şehri olduğu için bizim mahkememiz de en doğuda ki en şirin şehrimiz olan Kars ilimiz sınırları içerisinde olsun JJJ

Her türlü siyasetin üzerinde olsun.

İç hukuk yolları tükenen herkesbu mahkemeye baş vurup hakkını hukukunuarayabilsin,Türk yargıçların vereceği kararlarherkes ce kabul görsün.

Hak yerini bulsun.

Tüm dünyaya örnek olsun.

Biz gitmeyelim,Avrupalı bize gelsin

****

Hem bu vesile ile belki bizde göz göre göre yenen haklarımızı Mahkeme-i Kübra’ ya kalmadan öncearamış oluruz.

Bellimi olur, bakarsın olur!

İnşallah sesimiz duyulur!

ve

Türkiye Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi kurulur.

Selam ve dua ile.

- Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi, Yücel Alpay Demir tarafından kaleme alındı
https://www.bizimyaka.com/makale/3121717/yucel-alpay-demir/turkiye-uluslararasi-insan-haklari-mahkemesi