MHP DE DÖNÜM NOKTASI KONGREYE DOĞRU

Hayrullah Demiray
Hayrullah Demiray

Siyasipartilerde uzun süreli koltukta oturma alışkanlıkları hep var. Birileri okoltuğa oturdu mu o koltuğu asla bırakmak istemez. Bir yönden bu kimseler tecrübelisiyasiler olarak da görülebilir, fakat bu uzun süreli oturuşlar yeni ve değişiksiyasi aktörlerin oluşmasını ve siyasete kazandırılmasını engelleyen en büyükfaktörlerin başında geliyor. Bu da Türk siyasi hayatında en büyüktıkanıklıklardan bir tanesinin oluşmasını sağlıyor. Sonra da bu durum ülkemizdebazı ilerleyişlerin ve gelişmelerin yaşanmasını engelliyor.

TürkSiyasi hayatının zaman zaman ismi de değişse en uzun soluklu ‘siyasihareketleri’nden biridir bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi. Son 15 yıldır da başındaolan Devlet Bahçeli önümüzdeki Kasım ayında yapılacak olağan kongrede yenidengenel başkanlık koltuğuna aday. Daha doğrusu o koltuğa parti mensupları bir kezdaha Devlet Bahçeli’yi layık görürse. Orada bir dönem daha genel başkan olarakoturacak. Farklı bir durumun ortaya çıkması halinde de Devlet Bahçeli,muhtemelen aktif siyasete belki de devam etmeyecek.

Şuanahali hazırda sadece Koray Aydın, Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkacak gibigözüküyor.

Budurumda sonuç ne olur, onu kestirmek şimdiden zor gibi gözükse de Kocaeli’denasıl bir yol izlenecek aslında bu çok önemli. Çünkü bilindiği üzere MHP’ninKocaeli’deki İl Başkanlığı seçimi öncesinde çok hareketli bir süreç yaşandı vebu süreç yaşanırken belli başlı ilçe başkanları Aydın Ünlü yerine İsmail Kurt’uil başkanı yapmak için uğraş verdi. Ama sonunda Aydın Ünlü, il başkanlığıkoltuğuna oturdu. Dolayısıyla bu durum Cumali Durmuş’un, Lütfü Türkkan’a karşıkazandığı zafer olarak da adlandırıldı. Ve hemen ardından Gölcük ilçe başkanı istifaetti ve diğer ilçeler de de Aydın Ünlü kontrolü elinde bulundurmak için hızlıbir giriş yaptı. Kendisinden habersiz, izinsiz bir şey yapılmaması ve istişareedilmeden herhangi bir adım atılmaması talimatını verdiği ve bunun dışında dadavranışlara müsaade etmeyeceği konusunda çok açık mesajlar verdi.

Şimdiyaklaşan genel başkanlık seçim sürecinde Türkiye’de nasıl bir tablo var MHPteşkilatlarında onu bilemiyorum. Kocaeli delegelerinin nasıl bir yol izleyeceğiherkes tarafından merak ediliyor. Bu konuda da görüşüne başvurduğum İl BaşkanıAydın Ünlü; ‘‘Biz Kocaeli teşkilatı olarak liderimizin arkasındayız ve sonunakadar destekleyeceğiz. Kendisinin bukonuda farklı bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmüyorum’’ şeklinde konuştuktansonra, il başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz ilçeler bazında olaylara elkoyduğunu ve her kafadan bir ses çıkmaması gerektiğini her fırsatta dilegetirerek, cesaretle bazı konularında üzerine giden bir isim olduğunu bir kezdaha ispatladı. Bu yönüyle kendisini takdir ediyorum.

TürkSiyasi hayatına yeni ve aktif insanların da katılabilmesi anlamında elbettedeğişiklik olmalı. Bizler de farklı bir alışkanlık var: Oda siyasilerimizin birşekilde oturdukları koltukları kolayca terk etmek istemediği. Bu sadece MHPiçin geçerli değil. Bütün siyasi partiler için geçerli olan bir şey ya da siyasipartiler de lider yetişmiyor. İşte bundan dolayıdır ki bazen siyasi partileruzun soluklu olmuyor.

Buradanbakıldığında MHP aslında biraz daha farklı söylemleri olan ve etnik milliyetçiliktenuzak bir söylem içerisine girer ve farklı bir kulvara doğru adım atarsa Türk siyasetindedaha farklı bir yer edinmiş olur diye düşünüyorum.

MHP’ninaslında her dönem de mecliste olması da bence önemli bir unsur olarak karşımızaçıkıyor. Aslında hükümete karşı bir duruş sergilese bile bazı önemli kararlardaMHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin göstermiş olduğu tavrında Türkiye’nin önünün bazıkonularda açıldığına da doğrusu şahit olmadık değil.

İştebu nedenle kendisini yenilemek ve belli değişim gösterme adına belki deyapılacak bu kongre de genel başkan değişir mi bilinmez ama MHP kendisini birazdaha farklı bir yere koymalı ve kendisini yenilemeli. Aslında DevletBahçeli’nin bu konuda gayretleri de olmadı değil ki eski gibi MHP’nin tavrıtarzı değiştiğini de söylemek gerekir.

MHP,eğer bu fırsatı iyi değerlendirebilirse ilk yerel seçimlerde daha iyi bir hamleyapabilir.

SAYGILARIMLA…

- Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi, Hayrullah Demiray tarafından kaleme alındı
https://www.bizimyaka.com/makale/3095744/hayrullah-demiray/mhp-de-donum-noktasi-kongreye-dogru