Tarhan: "Sanayi önünü görmeli"

15 KOMİTE İÇİN 421 KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Resmi Gazete’de 25 Nisan 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün tebliğleri ile 15 ayrı komite kurulduğuna ve bu komitelerde 421 kişinin görevlendirileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:  “Sanayinin ihtiyacı olan neden kurulduğu bu tebliğlerde dahi tam açıklanamayan komiteler değil önünü görebilmek. Bu komiteler ham madde fiyatlarındaki artışa bugüne kadar bir çözüm bulamadı, artan girdi maliyetlerine bir çare olamadı. Bu durumda Komiteler sanayiciler için mi kuruluyor yoksa 421 kişiye daha huzur hakkı verilerek çift maaş imkânı mı getiriliyor?”

KOMİTELER FAYDA GETİRMEZ

Tarhan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayiciyi sağmal inek gibi görüyor, etinden, sütünden faydalanmak için geçtiğimiz yaz OSB’ler aracılığıyla zorla bağış toplamaya kalkan Bakanlık, bunun yasal dayanağını da oluşturmanın peşine düştü. O yetmedi ihracat yapan sanayicinin gelirine hazine adeta el koyuyor. Ocak ayında yaşanan enerji krizinde en büyük darbeyi sanayici yedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı kalkıp da bir söz etmedi. Fedakarlıktan bahsetti. Sanayiciye fedakârlık düşerken kurulan komitelerde fedakârlık yapılacak ve huzur hakkı alınmadan görev yapılacak mı da belli değil. En krizli dönemlerde Bakanlıktan bir fayda görmeyen sanayici Bakanlık bünyesinde kurulan komitelerden ne fayda görecek.” diyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına eleştiride bulundu.

BAKAN VARANK’A SORDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi sunan Tarhan, kamuoyunda son dönemde bürokratlara ve yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı iyileştirmelerinin sıklıkla yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkemiz dünyada eşi görülmemiş bir hızla fakirleşiyor. Bu fakirleşme vatandaşımıza doğrudan yansırken ve alım gücü hızla düşerken, AKP’ye yakın bürokratlara çeşitli üst düzey kadrolarda verilen yönetim kurulu, komisyon, komite üyeliği gibi unvanlarla huzur hakkı ödeme yolu açılması sistematik halini aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi Genel Müdürlüğünün uhdesinde kurulan Sanayi Teknik Komitelerinde toplam üye sayısı 421’e ulaşmış durumda. Bu komitelerde hangi kurum ve kuruluşların, hangi kriterlerle temsilci göndermek üzere seçildiği, bu temsilcilerin niteliklerinin ne olacağı ve toplantı başına huzur hakkı seyahatlerde de harcırah alıp almayacaklarını Sayın Bakanın açıklamasını istedik. Gelecek cevabı bekliyoruz.”

BİLGİ VE VERİ PAYLAŞILMIYOR

Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sanayi sektörlerine ilişkin belirlenecek stratejiler için hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak, bu stratejilerin uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak; sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, sektörel komiteler oluşturmak gibi konularda Sanayi Genel Müdürlüğünün görevlendirildiğini belirten Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 faaliyet Raporunun Sanayi Genel Müdürlüğüne ait kısmında “180 Gün İcraat Programı kapsamında, “Sektörel Teknik Komitelerin etkinliklerini artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması”nın yer aldığını söyledi. Tarhan “Ancak bu konuda bir çalışmanın Cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminin yürürlüğe girdiği 2018’den bu yana yapılmadığının yine raporda “Söz konusu eylemler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Eylemlerin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.” denilmek suretiyle itiraf edilmiştir” diyerek bu komitelerin işlevselliğinin ölçülemediğinin de altını çizdi. Bilgi ve veri paylaşımının olmadığını söyleyen Tarhan, “İşlevlerini bir türlü anlayamadığımız ve göremediğimiz komitelerin üyelerine harcırah ve huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin sıkı takipçisi olacağız” dedi.

- Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.bizimyaka.com/haber/10079632/tarhan-sanayi-onunu-gormeli