Akademik Odalar Birliği raporu ve Kocaeli çöpü

Son günlerde Büyükşehir Belediyesinin “Evsel Katı Ataıkların Bertarafı” ile ilgili fazla yazı yazdığımı biliyorum.

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın bu işi Kocaeli Akademik Odalar Birliğine havale etmesine takıldığımın da farkındayım.

Bazı dostlarımın ve velinimetim okurlarımın “Hocam, çöp işi pehlivan tefrikasına döndü” eleştirilerine de katılıyorum.

Hani haksız da değiller.

Ama günde 2 bin, yılda 650 bin ton çöp üretilen Kocaeli’de çöplerin bertarafı konusunda geç kalındığına dikkat çekmek benim işim.

İZAYDAŞ bölgesinde 4 milyon 250 bin metreküp kapasiteli “Düzenli Depolama Sahası”nın dolduğunusöylemek benim görevim.

Kentsel Katı Atık Enerji Üretim Tesisi projesinden vazgeçilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesinin çöplerin bertarafı konusunda ki düşüncelerini öğrenmek en doğal hakkım.

Geçtiğimşiz günlerde çöp depolama alanı kalmadığına, vahşi çöp depolama alanları oluşacağına dikkat çekmiştim.

Tahir Hoca yazının içeriğiyle ilgili görüşlerini açıklamak yerine manşete takılmış.

“Çöp Yakma Tesisi Kurmayacağız. Çöp Bertaraf Tesisi Yapacağız” dedi.

Hocamızın yıllardır verdiğimiz desteği görmezden gelip yazımızdaki sözcüklere takılmasını yadırgamıyorum.

Çöp sorununu çözecek projeleri kimlerle hazırlayacağına, kimlerle çalışacağına karışmak haddime de değil.

Benim eleştirim Kocaeli, İstanbul ve Gebze Teknik Üniversite hocalarının hazırladığı bilimsel rapor doğrultusunda yer seçiminden vazgeçmesine. Vazgeçecekti neden önerilen onlarca yer arasından Umuttepe’ye yakın ormanlık alanı seçmesine.

Düne kadar Büyükiehir Belediyesi projesini yerden yere vuran, en ağır dille eleştiren, tepki gösteren, eylem yapan Kocaeli Akademik Birliği temsilcileriyle sık sık bir araya gelip süreci iyi kullanmamasına.

Toplantı üstüne toplantı yaparak çöplerin bertarafı ve yer seçimi konusunda destek istemesine, rapor hazırlamaları ricasında bulunmasına.

Üretilen günlük 2 bin ton çöpün bertaraf edilmesi konusunda Kocaeli Akademik Birliğini “tek otorite” kabul etmesine.

Hangi sistem tercih edilirse edilsin küçük de olsa çöp depolama alanının mutlaka olması gerekirken, “2021 yılından itibaren çöpleri depolama alanında toplamayacağız. Depolama sistemini iptal edeceğiz”demesine.

Tahir Hoca çıkıp, “Büyükşehirden 2 yıl uzak kaldım. Yeni dönemde atık yönetim anlayışımızı Sıfır Atık Projesi ile uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırırken yakma tesisinin bu kent için hala fizibıl, rasyonel olup olmadığını tekrar gözden geçiriyoruz”diyebilir.

Önce ayrıştırma, ondan sonra geri kazanım, ondan sonra kalan atıkların bertaraf edilmesi şeklinde yeni bir atık yönetim anlayışını tercih ettiklerini de söyleyebilir.

Ama genel sekreterlik döneminde yapılan çalışmaları, bilgilendirme toplantılarını, yurt dışı gezilerini, ünversitelerle Kocaeli Akademik Birliğinin ayrı ayrı hazırladığı raporları bir kenara bırakıp aynı yolu ikinci kez izlemek zaman kaybından başka bir şey değil.

Kaldı ki Akademik Odalar Birliğinin 2017 yılında hazırladığı raporda ısrar edeceğini düşünğyorum.

AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ

RAPOR 2017’DE YAZILDI

Tahir Hocanın “Kocaeli Akademik Birliğini” el üstünde tutması “tek otorite” kabul etmesinden midir, ya da bölgede yaşanacak olası eylemler öncesi platform üyelerinin “gazını” almak mıdır bilmiyorum.

Bildiğim tek şey, Kocaeli Akademik Birliğininin hazırladığı “Evsel Atıkların Bertaraf edilmesi Sorusuna İlişkin Önerileri” içeren 32 sayfadan oluşan kapsamlı raporun 2017 yılındaTahir Hocaya verildiği, kamuoyu ile paylaşıldığı.

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye“Çöp fabrikasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Akademik Odalar Birliği üyelerini misafir ettik, rapor hazırlamalarını istedik. Çöpleri Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanırken kaynağında ayrıştırmayı, sonra geri kazanımı ve bertaraf edilmesi için tesis kurmayı ve bunun için uygun yer arıyoruz”açıklaması yapan Tahir Hoca 2016 yılı sonu ve 2017 başında da aynı oda başkanlarıyla biraraya gelmişti.

İşte Çevre, Orman, Ziraat, Makine, Kimya, Jeoloji, İnşaat, Elektrik, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Peyzaj, Mimarlar, Şehir Plancıları, Veteriner Hekimleri,Diş Hekimleri, Eczacı, Tabip, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Kocaeli Şubeleri, Kocaeli Barosu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Dernegi Başkanlarının imzaladığı KYÖD Başkanı Mehmet Toker’in dönemin sözcüsüolarakaçıkladığı raporun dikkat çeken bölümleri:

Bir:Evsel atrkların bertaraf edilmesi de temel sorunlanmızdan biridir. Kocaeli için evsel atıkların yönetimi ertelenemez acil bir ihtiyaçtır. Bu temelde

sürdürülen çalışmalar kentsel yaşam açısından büyük önem taşımaktadır

.

İki:Birincil yaklaşım atık oluşumunun dinlenmesidir. Sonrasrnda evsel atık

önlemleri ve uygulamaları il genelinde yayglaştırılarak anlatılmalıdır. Kaynaklarında ayrıştırma ve geri dönüşüm eğitimi verilmelidir.

Üç: Atıkların tekrar kullanım, geri dönüşüm işlemleri yapıldıktan sonra enerji geri kazanım ve bertaraf yöntemlerine geçilmelidir.

Dört: Komşu illerle beraber evsel atıklarınn yönetimi bölgesel bir bakış açısıyla gerçekleitirilmelidir.

Beş: Yakma tesisi planlanacaksa bölgesel bir plan dahilinde (Kocaeli, Sakarya,

Bilecik ve Bursa bölge olarak ele almabilir) kırsal, tarımsal amaçlı kullanılmayan ve tesisin genel etkilerinin yaratacağı risklerin rninimuma indirileceği yerleşim alanları seçilmelidir.

Altı: Kıraç ve boş alan olan illerde “depolama alanları” oluşturulması planlanmalıdır.

SONUÇ:

Bir: Kocaeli’de üretilen günlük 2 bin ton evsel atıkların bertarafı temel sorunlanın başında geliyor, ertelenemeyeceği gibi acil önlem alınması gerekiyor.

İki: Akademik Odalar Birliği’nin 2017 yılında hazırlayarak Büyükşehir Belediyesine teslim ettiği “Evsel Atıkların Bertaraf edilmesi Sorusuna İlişkin Öneriler” raporu açıklanmalı.

Üç: Büyükşiehir Belediyesi’nin 3 üniversiteye hazırlattığı atıkların incelenmesi, atıkların azaltılması, geri dönüşüm işlemleri ve geri kazanım yapıldıktan sonra atık bertarafı için hangi yöntemlerin kullaılacağı ve alacağı önlemlerle ilgili eylem planın tamamı kamuoyu ile paylaşılmalı.

Dört: Evsel atıkların hangi yntemle bertaraf edilirse edilsin depolama sahalarına ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır.

Beş: Çöpleri bertaraf edecek tesislerin kurulacağı yerler kadar çöplerin depolanacağı alanların belirleneceği yerler de önemlidir.

İZAYDAŞ ÇÖP YAKMA VE DEPOLAMA TESİSİ

*********************************************************************************

BİLNET BİR YILDAEZBERLERİ BOZDU

Okulların kapandığı, öğrencilerin tatile çıktığı bugünlerde ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşıyor.

8. sınıf öğrencilerinin 1 Haziran’da girdiği Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları önceki gün açıklandı.

12. sınıf öğrencilerin 15-16 Haziran’da katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları da 18 Temmuz’da belli olacak.

Sınav sonuçlarını öğrenciler ve velileri kadar öğretmenleri de merak ediyor.

Özel okullarda sonuçların açıklanmasını, başarılı öğrencilerin tanıtımını en çok da okul yöneticileri istiyor.

Dün Bilnet Okulları yönetim kurulu başkanı Ali Korkmaz ve Bilnet Okulları Kampus müdürü Yasemin Demirkol gibi.

Okulun deniz manzaralı konuk odasında İzmit’i seyrederek kahvelerimizi, terasında Gölkay’a karşı çaylarımızı yudumlarken sevgili Ali Korkmaz’ın anlattıklarını sona bırakıp Bilnet Okullarıyla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

0-3 yaş anaokulundan fen lisesine kadar her kademede öğrenciye saygın ve başarılı öğretmenlerle eğitim veren Bilnet Okulları’nı daha yakından tanımak için yaratılan fırsatları değerlendiriyorum.

“Bazıları hayata bir adım önde başlar” diyen Ali Korkmaz’ın taviz vermeyen adaletini, eğitimde yakaladığı kaliteyi, seçtiği liyakatli öğretmenlere kazandırdığı motivasyonu görerek Bilnet Okullarını tercih eden öğrenci ve velilerin yaşadıkları gururu yakından izliyorum.

Kadrolu öğretmenlerin okulda verdiği eğitimlerle liselere ve üniversitelere hazırladıkları öğrencilerin başarılarıyla Ali Korkmaz başta olmak üzere tüm eğitim kadrosunun heyecanını paylaşıyorum.

Her kademede yaklaşık 160 öğretmen ve 180 personelle bin 520 öğrenciye eğitim-öğretim veren Bilnet Okullarında ki öğrenci profili ile öğretmen performanslarını yerinde görmekten duyduğum mutluluğu yazıyorum.

Eğitim kalitesinden ödün vermeyen, öğretmen motivasyonu ve başarısı için her türlü ortamı hazırlayan, özel okullardaki olanaklarla devlet okullarındaki disiplini Bilnet Okullarında uygulayan Ali Korkmaz’ı dün katıldığım “Bilnet LGS Şampiyonları Töreni” sonrası bir kez daha kutladım.

BİLNET ÖĞRENCİLERİ

İLK YILDA ŞAMPİYON

Özel okullar eğitim kurumu olsa da devamlılığını sürdürmek, rakipleriyle yarışmak için ekonomisinin sağlam olması, müşterileri öğrencilere kaliteden ödün vermeden eğitim verebilmesi için bir anlamda da ticarikurumdur.

O nedenle okullarda öğrencilerin bireysel başarıları, şampiyonlar çıkarması okulun prestiji açısından elbette önemli.

Daha da önemlisi eğitimde başarıya odaklanmış öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin yakaladığı kurumsal başarı.

Bilnet Okulları 8. sınıfta okuyan 34 öğrenciden Işıl Özen, soruların tamamını yaparak 500 tam puanla şampiyon oldu.

Matematik yarışmaları birincisi olan, adını sosyal-kültürel etkinliklerdeki başarılarıyla cduyuran Kadir Kaan Erbaş 2 soruyu yanlış yaptığı için şampiyon olamadı ama 0.4’lük dilime girmeyi başararak fen lisesinde okuma hakkını kazandı.

18 öğrenci (yüzde 60’ı) fen lisesine kayıt yaptırma puanı olan ilk yüzde 1’lik, 8 öğrenci (yüzde 25’i) yüzde 2-5’lik, 5 öğrenci (yüzde 15’i) yüzde 5-10’luk, 2 öğrenci (yüzde 6’sı) yüzde 10 üzeri dilime girdi.

Bilfen geleneğinden gelen, kaliteden ödün vermeyen, başarıya odaklanan Bilnet Okulları yönetim kurulu başkanı Ali Korkmaz başta olmak üzere yönetici ve öğretmenleri kutluyorum.

İlk yıl yakaladıkları başarıyla “Biz de varız” diyen, büyük çoğunluğu fen liselerinde okuma hakkı elde eden öğrencilere se ve üniversite eğitim yaşamlarında başarılar diliyoruım.

BİLNET ŞAMPİYONU IŞIL ÖZEL

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Galip Ataman - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

01

Hasan Demir - Galip Bey çöp tesisinin Umuttepe ye yapılmaması için yıllardır verdiğiniz mücadele için teşekkür ederim Sayenizde İzmit büyük bir felaketden kurtuldu Yeni çöp depolama alanları konum olarak Dilovası ve İzaydaş ın yanı olmalıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 22:53

Anket Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Selahattin Dinçel başarılı olur mu ?