Bayrak: Kandıra küçük Hollanda olmalı

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde teknik personel olarak görev yapan Hüseyin Bayrak, gazetemizi ziyaret ederek, Kandıra’nın ilerlemesine katkı sunacak fikirlerini bizimle paylaştı.

Haber albümü için resme tıklayın

Kandıralı olan ve Kandıra’ya ayrı bir değer veren Kocaeli Üniversitesi’nde teknik personel olarak görev yapan Hüseyin Bayrak, Kandıra’nın kalkınması için kaleme aldığı fikir ve düşüncelerini Bizim Yaka Kocaeli Kandıra Temsilcisi Ünal Cankurt’la paylaştı. Bayrak, Kandıra’nın tarım ve hayvancılık alanında küçük Hollanda olabileceğini şu şekilde ifade etti;

KANDIRA KÜÇÜK HOLLANDA OLMALI

Kandıra, tarım ve hayvancılık alanında Küçük Hollanda olmalı. Çünkü Hollanda tarım ve hayvancılık ürünü üretimi ve pazarlamasında dünya üçüncüsü. Tarım alanları bizim alanlarımızın 1/7 olmasına rağmen, tarım ve hayvancılık girdileri bizim beş katımız.

AR-GE BİRİMİ KURULMALI

İlçemizi seven, insanımıza hizmeti ibadet bilen, gönlünü, beynini, zamanını gerektiğinde parasını ortaya koyabilecek, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesini benimsemeyen, siyaset üstü bir iradenin oluşturulması şart. Bunun için bu vasıfları taşıyacak konusunda uzmanlaşmış kişi ve kurumların temsilcileri tespit edilip, ilçemiz adına AR-GE birimi kurulmalı, danışma kurulları oluşturulmalı.Bu birim ve danışma kurulları marifetiyle ilçemizin geleceği adına uygulanabilirliği olan geniş kapsamlı bölgesel kalkınma raporu hazırlanmalı. Bu rapor tüm çalışmalarımıza ışık tutmalı, yapılan tüm çalışmalar bu rapor çerçevesinde yapılmalı .Bu raporu kim hazırlayabilir derseniz, Üniversitelerimizin ziraat fakülteleri,Veteriner Fakülteleri ve Pazarlama Bölümleri böyle bir rapor hazırlayabilir.

ARAZİLER EKİLMİYOR

İlçemizin başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Teknolojinin gelişmesi tarımı artırması gerekirken, tarım daha da geriye gitmektedir. Astarı yüzünü kurtarmıyor denilerek arazilerimizin yarısı ekilmemektedir. Ondan dolayıdır ki samanın balyası 20 tl’dir.

İLÇEMİZ BÖLGELERE AYRILMALI

İlçemiz uydudan çekilen görüntülerine bakılarak coğrafi yapısına göre bölgelere ayrıştırılmalı, her bölgenin tüm analizleri yapılmalı. Bölgenin daha iyi tanınması ve yapılabileceklerin daha rahat olması acısından bu ayrıştırmaya ihtiyaç vardır. Bölgelerimiz genellikle hep aynı yapıya sahip olduğundan her bölge aynı değerlendirilebilir. Her bölgede manda ve sığırcılık üretim çiftliği kurulmalı, hindi üretim çiftliği, diğer kanatlı hayvanlar üretim çiftliği, küçükbaş hayvan üretim çiftlikleri olmalıdır. Merkezi toprak analiz laboratuarı kurulmalı , sulu ve susuz tarım alanlarının belirlenmesi sağlanmalı, üretilecek tarım ürünlerinin çeşidi belirlenmeli, orman alanları ve ağaçlandırılacak alanlar belirlenmeli, turizm alanları belirlenmeli (yaz-kış turizmi), her bölgede biyogaz tesisinin kurulması sağlanmalı. Biyogaz bölgenin mutfak ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen bir gazdır.

ÇİFTLİKLER KURULMALI

Bölgenin iklim şartlarına uygun hayvan ırkları tespit edilerek, gerekli sayıda çiftlik kurulmalı, çiftlikler açık veya yarı açık serbest dolaşan, sağım, doğum, gebelerin, yavruların, beside olanların yerleri ayrı olacak şekilde yapılmalı, sulaması ve yemlenmesi kolay olmalı, yani son teknoloji ile donatılmış olmalı, et, süt ve damızlık verimini artıracak çalışmalar yapılmalı, hayvanların bakımları veteriner hekim tarafından yapılmalı, her çiftlikte et,süt ve damızlık üretimi yapılmalı.

ÜRETİCİ ORGANİK TARIMA YÖNLENDİRİLMELİ

Her bölgede üretilecek tarım ürünleri belirlenmeli, yem bitkileri, sebze ve meyveler , üretimi kolay, pazarlaması zor olmayan genellikle sanayi ürününe dönüşecek ürünler üretilmeli. Ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılacak tarım aletleri temin edilmeli, gübrelemede organik gübre kullanılmalı, yani üretici organik tarıma yönlendirilmeli Tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin ivedilikle kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalı . Bu proje bana göre Kandıra’nın başına konmuş bir devlet kuşudur çünkü bu alana kurulacak bacasız fabrikalar bizim bölgemizde yetişen ürünleri sanayi ürünü haline getirecektir, sanayi ürününe dönüşmesi bir ürünün onun değerinin en az iki kat artması demektir. Belki de buraya sanayi kuran girişimciler bizim üreticilerimizle görüşüp, üreticinin üretimde yapacağı masrafı bile karşılayacaklar.Örneğin Tavuk çiftliklerinde olduğu gibi.

KİMSE BAHANE ÜRETMESİN

KGİOSB'de yatırım yapacak olan girişimcileri dinlediğimde, İstanbul ticaret odası başkan yardımcısı olan bir arkadaş dünyada yüz ülkeye tarım ürünü pazarladığını söylemişti. Bu demektir ki bizim ürünlerimiz de dünya pazarına girecektir. Aynı zamanda istihdam açısından da ciddi istihdam sağlayacaktır. Bölgeye gelecek yatırımcıları ürkütmeyelim, tam tersine onlara yardımcı olalım. Bunun yanında da arazi sahiplerinin de arazilerinin değeri verilmeli, her malın bir değeri vardır. Tüm yetkililer elini taşın altına koymalı, ivedilikle bu sanayinin kurulması için samimi olarak çalışılmalı. Kimse bahane üretmemeli, nemelazımcılık yapmamalı. Destekler sözde kalmamalı. Tarafların ikna edilmesi adına bakanlarımızdan milletvekillerimize, valimizden Büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe kaymakamımızdan belediye başkanımıza, Sivil toplum örgütlerimiz velhasıl tüm vatandaşlarımız bu çalışmayı sahiplenmeli gerekirse bu çalışma için bir heyet oluşturulmalı, ileride keşke dememek için.

KOOPERATİFLEŞMEYE GİDİLMELİ

Kooperatifleşmek bana göre işin can damarı, kooperatif kanalıyla devletin verdiği tüm desteklerden yararlanma şansımız olur, üretimde girdi ve çıktıların daha verimli olması sağlanır. Her kooperatif bünyesinde en az 1 ziraat mühendisi, 1 veteriner hekim ve pazarlama elemanı bulundurursa bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkı sağlar, kooperatif kanalıyla çalıştırılan teknik personel tarafından üretici denetlenir, bilgilendirilir. Sonuçta daha kaliteli ürün yetişmesine vesile olur. Aynı zamanda da istihdama da katkı sağlanmış olunur. Örneğin ilçemizi 20 bölgeye ayırdığımızı düşündüğümüzde her bölgeye bir kooperatif kurulduğunda ,her kooperatifte 3 teknik eleman çalıştırıldığında,60 teknik personel bu amaçla sahada çalışarak istihdam edilmiş olunur. Aynı zamanda bu uygulama örnek bir çalışma olur istihdam ve üretim açısından.

KANDIRA'NIN DEĞERLERİ DÜNYA PAZARINA GİRMELİ

Dünyaca ünlü Kandıra yoğurdunun, dünya pazarına ve iç pazara daha kolay ulaşılması için marka olmaya ihtiyaç vardır. Manda yoğurdunun patenti alınıp "marka" oluşturulmalı. Kandıra taşı, kandıranın bir değeridir. Bu taşın rezervi tespit edilmeli, ürün çeşidi artırılmalı, özelliğinin bozulmaması için gerekli bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Keten işçiliği en zor olan tarım ürünlerinden biriydi. Bugünün teknolojisinde daha kolay olacağı kanısındayım. Keten en verimsiz topraklarda yetişen, tarım ürünüdür. Yani yetiştirmek zor değil, bu ürünü sanayi ürününe dönüştürmek için çalışmalar yapılmalı. Keten bezi doğal bir bezdir, dolayısıyla giyim sektöründe yer bulabilir. Ayrıca yağ ve yem sanayinde de yer bulabilir. Bu uzun soluklu bir proje, ama olmayacak anlamına gelmez. Ayrıca keten ekim alanları da belirlenmeli, üretim miktarını çıkarmak için önemli.

YATIRIMCIYA KOLAYLIK SAĞLANMALI

Öncelikle imar durumu ivedilikle yapılmalı, yatırımcı yatırım yapmak istediğinde engellerle karşılaşmamalı, tatilcileri ilçemize çekmenin yoları aranmalı, turizmcilerle irtibatlar kurulmalı. Gerekirse bu konuda konferans, seminer ve paneller düzenlenmeli.

KANATLI HAYVANLAR İÇİN DOĞAL ÇİFTLİK KURULMALI

Hindi ve diğer kanatlı hayvanların yetiştirilmesi için doğal çiftlikler kurulmalı. Doğal, kanatlı hayvan eti yemek isteyen tüketicilerin ihtiyacını karşılamak için bu üretime ihtiyaç vardır. Geleceği parlak bir sektördür. Artık maddi durumu iyi olan tüketici bu ürünü arıyor. Özellikle, büyük alışveriş mağazaları, oteller ve benzeri işletmeler.

KUZU VE OĞLAK ETİ

Küçükbaş hayvan da özellikle kuzu ve oğlak eti, aranan ettir. Keçi sütü, keçi peyniri aranan ürünlerdir. İyi cins, et ve süt verimi yüksek olan damızlıklar temin edilmeli, çiftlikler kurarak üretim yapılmalı, ormanlarımıza zarar vermeyen keçi cinsinin bakımı yapılmalıdır.

TOPRAK TAHLİLİ
Tüm tarım alanlarında, toprak tahlilleri yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Verimin artması için toprağın ihtiyacı olan minerallerin tespiti yapılmalı, bu eksiklik doğal gübrelerle giderilmeli. Diğer zenginleştirme çalışmaları yapılmalı.

SULAMA SİSTEMLERİ KURULMALI

Daha verimli ürünler elde etmek için sulamaya ihtiyaç vardır. İyi sulama sistemleri kurulursa sulama sayesinde yılda en az iki defa ürün alınır, dekar başına daha çok ürün elde edilir. Bu da üreticinin daha çok para kazanması demektir.

İSTANBUL’UN DİBİNDEYİZ

İstanbul gibi metropol bir kente sınır olmamız bizim için büyük bir nimettir. Ürettiğimiz her ürünü iyi bir pazarlama ağı kurulursa bu mega kentin tarım ve hayvan ürünü üretim merkezi biz olabiliriz.

ORMANLARA SAHİP ÇIKALIM

Daha temiz enerji kullanmak, ormanlarımızın kesilmesini önlemek için biyogaz enerjisine ihtiyaç vardır. Gelişmiş ülkeler bunu 50 yıl önce yapmış bizim de bu enerjiye geçmemiz zorunlu hale gelmiştir.

Ormanlarımıza sahip çıkmalı, yangın timleri kurulmalı, kesilen yerler ormanlaştırılmalı, mecbur olunmadıkça ormanlar kesilmemeli, çünkü ormanlar geleceğimizdir. Ormansız bölge çöl olmaya adaydır.

VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİLMEMELİ

Her şeyden önce zihniyet değişikliği yapılmalı, nemelazımcı olmamalıyız. Gelecek kuşaklara güzel bir ilçe bırakmak için, şimdiden geleceğimizi iyi planlayıp, siyaset üstü bir çalışma yaparak, ilçemizi hak ettiği yere getirmemiz gerekmektedir. Halkımızı da, varlık içinde yokluk çeker durumundan kurtarmamız elzemdir. Çünkü bu halkın çocukları, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan insanlardır. Göçü de önlemek adına, gelin birlik olalım, Kandıra’nın çamurundan testi olmaz dedirtmeyelim. İstediğimiz de bizlerin de neler başardığını, eşimize dostumuza gösterelim. Halkımızın da hayır duasını alalım. "Ne mutlu köye, köylüye hizmet edene, ne mutlu hizmeti ibadet bilene.”

08 Nis 2013 - 12:15 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?