17 Temmuz 2019 Çarşamba
Galip Ataman

Galip Ataman

galipataman41@gmail.com

Çıktı Al

Tüm Yazılarını Listele

İsteseler de istemeseler de çevreci çöp tesisi yapılacak

Galip Ataman

30 Mart 2018 tarihli yazısı

Büyükşehir Belediyesi Merkezi İş Alanı (MİA) projesine muhalefet eden“Kadrolu Çevreciler” ile “Felaket Tellallığı” yapan gazeteciler 3 Nisan salı gününü bekliyor.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun“Evsel Katı Atık Yakma Tesisi”için yapılacak ÇED toplantısını sabote etmeye hazırlanıyor.

CHP il başkanı Cengiz Sarıbay başta olmak üzere “istemezük” diyenler dün ne söylemişler bugün ne diyorlar birlikte okuyalım.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların yarattığı bilgi kirliliğini bir kenara bırakıp “Çöp Fabrikası” gerçeğine göz atalım.

1990’lı yıllarda Avrupa’nın terk ettiği teknoloji ile kurulan “Tehlikeli Atık Yakma ve Depolama Tesisi”İZAYDAŞ ile günümüz ileri teknolojisi ile yapılacak “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi” arasındaki farka bakalım.

Bakalım ki Büyükşehir Belediyesi’nin “Bilimsel, Şeffaf ve Katılımcı” çalışması “Çevreci, Sağlıklı Tesisi” hakkında bilgi sahibi olalım.

Kişi başı bir kilo, günlük bin 800, yıllık 650 bin ton evsel katı atık tüketilen Kocaeli’nde “tesis kavgası” alışkanlığından vazgeçmezsek “Vahşi Çöp Depoları”nın kapıda olduğunu akıldan çıkarmayalım.

3 yıllık ömrü kalan İZAYDAŞ sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin yapmakta kararlı olduğu evsel ve katı atıkların yakılacağı “Çevreci Çöp Fabrikası”na köstek değil destek olalım.

Dün,“Bu şehir için yeni çöp fabrikası şarttır. Biz her konuda desteğe hazırız” açıklaması yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı bugün “Umuttepe’de yapılacak çöp fabrikasına hayır” derken samimi bulmuyorum.

Dün, çevreci çöp fabrikasına evet diyen sivil toplum örgütlerinin bugün çevre ve insan sağlığı konusunda tehlike oluşturacağını söylemelerine anlam vermiyorum.

Dün, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği geziye katıldıktan sonra susan muhtarların bugün “hayır kampanyası” düzenleyenlere destek vermesini yadırgıyorum.

GENEL-SEKRETER-İNCELEME

 

YANLIŞ VE EKSİK BİLGİ

Geliniz ÇED toplantısı öncesi “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi”kurulmasına karşı çıkanların yanlış ve eksik bilgi eksikliklerine göz atalım;

Bir:İZAYDAŞ olarak bilinen tesiste tehlikeli atıklar yakılıyor. Umuttepe’dekitesiste evsel ve katı atıklar yakılacak.

İki:İZAYDAŞ sahasında kokuya neden olan evsel atıklar depolanıyor. Umuttepe’deki tesiste yakılacak evsel atıkların külleri depolanacak.

Üç:Umuttepe’deki tesiste atıklar bin 100 derecede yakılacağından bacadan duman ve gaz çıkmayacak, çevreye koku yayılmayacak, insan sağlığı olumsuz etkilenmeyecek.

Dört: Atıklar yapılacak Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisine ilçelerdeki arıtma istasyonlarında preslenerek getirilecek ve doğrudan yakma ünitesi haznesine boşaltılacak.

Beş: Atığın içindeki enerji ile yakılacağından baca gazını soğutmak için suya, ve elektriğe, suyun buharlaşması için doğalgaza (ilk yakma anı hariç) ihtiyaç olmayacak.

Altı: 1996 yılında 20 yıl öncesi teknoloji ile kurulan, başta baca gazı olmak üzere çevre ve insan sağlığı için olumsuzluk yaratan etkileri yok edilerek bundan sonra da yakma işlemine devam edecek, küllerin kamyonlarla anlaşmalı fabrikalara gönderecek.

Yedi: İZAYDAŞ depolama alanı ömrünü tamamladığından 3 yıl sonra Kocaeli’nin yıllık 650 bin ton evsel katı atığını depolayamayacağından şehrin her tarafında vahşi çöp depoları oluşacak, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek koku yayılacak.

Sekiz:Umuttepe’de kurulacak tesiste tehlikeli atık değil evsel katı atık yakılacak. Depolama alanında evsel katı atıklar değil küller depolanacak. Çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek koku yayılmayacak.

Dokuz: Tesiste yakılacak çöpten üretilecek enerji sayesinde 10 yıl süreyle teşvik alınacak ve elektrikten sağlanacak gelirle maliyetin önemli bir bölümü sübvanse edilecek.

On: Bazı çevreler 650 bin ton/yıl kapasiteli tesise karşı çıkarken Japonya’da 1.300 tesisin kapasitesi 38 milyon 500 bin ton/yıl, Avrupa Birliği ülkelerinde 456 tesisin kapasitesi 79 milyon ton/yıl, Amerika’da 87 tesisin kapasitesi 30 milyon ton/yıl.

çöp

 

350 MİLYON DOLAR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin olmazsa olmazı Kentsel Katı Atık Enerji Üretim TesisiniUmuttepe’de 200 hektarlık alanda yapacak.

80 hektarı yol ve tesis, 120 hektarı “Kül Depolama Alanı” olarak kullanılacak Kentsel Katı Atık Enerji Üretim Tesisi 350 milyon Dolara çıkacak.

ÇED sürecinin yılsonuna kadar tamamlanması beklenen tesisin detay projesi yapılacak, hazırlanacak modelleme şartnamesi yöntemiyle ihaleye çıkılacak.

Son günlerde bazı çevrelerin karşı çıktığı Umuttepe’de yapılacak “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi”ni işin uzmanlarıyla, teknik adamlarıyla, bilim insanlarıyla konuştum.

Çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağı iddialarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a sordum.

İşte cevabı,“Hocam, Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu 15 yılda çevreye, yeşile, insan sağlığına olan duyarlılığını hayata geçirdiği projelerle kanıtladı. Kocaeli halkı Sayın Başkanımızın kamunun menfaatlerini nasıl koruduğunu, tüyü bitmedik yetimin tek kuruşunu gereksiz harcamadığını biliyor. Yapılacak tesis Kocaeli’nin 3 yıl sonrasının değil 20, 30, 50 yıl sonrasının çöpünü çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde planlıyor. Beklemeye zamanımız, paramızı boşa harcayacak lüksümüz yok. Tesisin yapımı engellenir ve gecikirse Kocaeli’nde 3 yıl sonra İzmir, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Van’da olduğu gibi vahşi çöp dağları oluşur. Kocaeli’nin hiçbir yeri çöplük olmasın diye çalışıyoruz” dedi.

Biraz soluklandıktan ve çayından bir yudum aldıktan sonra kendisinden emin, tesisin Kocaeli’ye getireceği artıları bilen deneyimli ve başarılı bir teknorat olarak devam etti, “Yer seçimi nüfus yoğunluğu, su havzaları, mülkiyet durumu, taşıma maliyetleri ve trafik yükü, yerleşim yerlerine uzaklık ve topografik yapı dikkate alınarak değişik üniversitelerde görevli akademisyenlerin hazırladığı rapor sonrası belirlendi. Gazetecileri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, muhtarları Avrupa’nın değişik şehirlerine götürerek şehir merkezlerinde kurulantesisleri gezdirdik.”

 

ÖZELLİĞİNİ SORAN YOK

3 Nisan’da yapılacak ÇED toplantısı öncesi bir Allah’ın kulu çıkıp da “Arkadaş bu tesisin özelliği nedir, tesiste ne yakılacak, dalanda ne depolanacak. Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilememesi için ne tür önlemler aldınız, İZAYDAŞ’ın kurulduğu yıllardan bacadan çıkan gazlar tehlikeli olacak mı, kente yararı ve zararı ne olacak?” demiyor, sormuyor.

Ne yapıyorlar? Gerçeği yansıtmayanı rakamların yer aldığı pehlivan tefrikasını andıran“Çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasına hayır diyoruz” kampanyası ile akıllarınca tesisin kurulmasını geciktirmeden öte kurdurmamak istiyorlar.

Belli çevrelerin tek taraflı hazırladığı raporlarla bilgi kirliliği yaratarak Kocaeli’nin vahşi çöğ deposu olması için özel gayret sarf ediyorlar.

Ve “Eğer çöp fabrikasının Umuttepe’dee yapılması gerektiğine inanıyorsanız.

Bunda toplum adına, halk sağlığı adına, çevre adına yarar görüyorsanız.

Görüşlerinizi bize bildirin, aynen yayınlayacağız” çağrısında bulunuyorlar.

Bende buradan sesleniyorum; Samimi iseniz toplum adına, halk sağlığı adına, çevre adına kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak adına bu yazımı yayınlamaya var mısınız?

Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisiile düşüncelerimi, doğru ve yanlış bilinenleri yazdım, kampanya düzenleyenlere çağrımı yaptım.

Yazımı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın “En ileri standartlarda kentsel katı atık tesisi ve çöpten enerji elde etmek konusunda kararlıyız, hazırız. Kentimizin ortak ihtiyacı olan bu tesisi çocuklarımız dahil Kocaelililere miras bırakacağız. Bugüne kadar titizlikle ve sabırla yönettiğimiz sürece tüm kesimlerin de sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyoruz” sözleriyle noktalamak istiyorum.

 

**********************

KONGRE ZENGİNİ KARTEPE’DE

1 TANE KONGRE MERKEZİ YOK 

Önceki gün Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” sloganıyla yerel ve ulusal boyuttaki kongrelerin değerlendirildiği Maşukiye “El Garden Hotel”deki toplantıya katıldım.

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Başkan Hüseyin Üzülmez’i dinlerken “Kartepe’nin Kongreler Şehri” tespitimde yanılmadığıma bir kez daha tanık oldum.

Ama Hüseyin Başkanın Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarla yaptığı işbirliği sonrası düzenlediği kongrelerin hala otel salonlarında yapılıyor olması dikkatimi çekti.

Sadettin Hocanın Arslanbey Yerleşkesinde verdiği 100 dönüm arsa üzerine Kartepe Belediyesi’nin değil bölgenin Kocaeli’nin en büyük ihtiyacı “Kongre Merkezi” yapımı ile ilgili en küçük bir girişimde bulunmamasını yadırgadım.

KARTEPE-GALİP

Ne kadar çok kongre düzenlense de, saygın ve değerli katılımcıların sunumları sonrası yayınlanan sonuç bildirgeleri ses getirse de otel salonlarında yapılıyor olması Kartepe’ye yakışmıyor.

Sevgili Hüseyin Başkana buradan, “Kongrelerden önce Kongre Merkezi yapın” çağrımı yineliyorum.

Toplantı öncesi ve sonrası önceki yıllardan tanıdığım başta Kartepe Turizm MYO müdür yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tülay Polat Üzümcü başta olmak üzere

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri ile sohbet etme olanağı buldum.

Kartepe Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ile önceki yıllarda ürettikleri “Vizyon ve Tanıtım” projelerine, düzenledikleri kongre ve çalıştaylarına geçmeden önce bu tür işbirliklerin Kartepe’de turizmin geliştirilmesine ve ilçenin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtmek istiyorum.

Önceki yıllarda katkı veren, 2018’de düzenlenecek kongrelere ev sahipliği yapacak, bildiri sunacak herkesi kutluyorum.

Bir: Kartepe Doğa Sporları Turizm Çalıştayı

İki: Kırsal Turizmde Kadın İstihdamı Çalıştayı.

Üç: Ulusal Hipoterapi Kongresi.

Dört: Radyo Kontrol Model Uçak Hava Şenliği.

Beş: Engeller Atla Aşılıyoır, Umutlar Taşınıyor Atla Terapi Projesi.

2018 yılında gerçekleştirilecek kongreler de şöyle,

Bir: 19 Nisan’da KOÜ Kartepe Turizm MYO ve Turizm İşletmeciliği Otelciliği YO ile Geçmişten Günümüze Kartepe Tarihi, Kartepe’de Kültür Turizminin anlatılacağı “Kartepe Kültür Turizm Çalıştayı” ve Kartepe Somut Olmayan Kültürel Miras Karma Sergisi.

İki: Uluslararsı Gastronomi Araştırmaları Kongresi

Üç: Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi

Dört: 5. Ulusal ve 1. Uluslar arası Emek ve Toplum Kongresi

Beş: 3. Avrupa Ekonomi Kongresi

Altı: Sportif Kentler Kongresi

Kocaeli Üniversitesi ile birlikte bu kadar çok kongre ve çalıştaya imza atan Kartepe Belediyesi’nin “Bir Kongre Merkezi Bile Yok” derken haksız mıyım?

KARTEPE-TOPLU

Yorum Yaz

Adınız :

Yorumunuz :

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi

Karabaş Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Cebesoy Sok. Esentığ Apt. Kat: 1 (Eski Valilik Karşısı) İzmit KOCAELİ

İzmit Telefon: (0 262) 325 41 00

Bu sitenin sahip olduğu tüm resim, yazı ve makale hakları Bizim Yaka Gazetesi'ne ait olup kaynak gösterilmeden izinsiz bir biçimde kullanılamaz.
Ford Medicalpark BasiskeleSanayi
konak hastanesi Davetiyem