21 Temmuz 2019 Pazar
Yüksel Yılmaz

Yüksel Yılmaz

sijoyukselyilmaz@windowslive.com

Çıktı Al

Tüm Yazılarını Listele

Kur’an’daki Adalet (3)

Yüksel Yılmaz

17 Mart 2018 tarihli yazısı

Yaptıkları zulümlerden (bi zulmin) ve birçok kişiyi Allah’ın yolundan men etmeleri (bi saddi him) sebebiyle kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri Yahudilere haram kılınmıştı (58). Hamd semaları, arzı, zulmeti (ez zulumâti) ve nuru var eden Allah’a mahsus olduğu halde kâfirler, Rab’lerine başka şeyleri adil (ya'dilûne) yani eş ya da denk tutuyorlar (59). Zulmedenler (zalemû) vahyedileni değiştirip zulmettikleri (yazlimûne) için semadan üzerlerine azap gönderiliyor (60). Allah zulmedenleri (zalemû) fıska düştüklerinden dolayı kötü bir azapla yakalıyor (61). “Zulüm (zulmen) yüklenenler heba (hâbe) oldular” (62). Zulümle ve batılla (zulmen ve zûrâ) gelenler (63), zulümle (bi zulmin) saptırmak (bi ilhâdin) isteyenler elîm azaptan tadacaklar (64). Şirk azametli bir zulümdür (eş şirke le zulmun azîm) (65). “Zulmeden (zalemet) her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa (bile) azabı gördüğü zaman pişmanlığını (en nedâmete) gizler ve mutlaka onu feda ederdi…” (66). Rablerinin ayetlerini yalanlayıp helak oldular; Firavun topluluğu boğuldu ve hepsi zalimler (zâlimîne) oldular (67). Onlar dünyada her ne kadar ferahladılarsa (feriha) (68) da ahrette feraha eremeyecekler. Rabbimizden hak (el hakku) gelmiştir (69). Allah hakkı (bi el hakkı) tilavet ediyor ve âlemlere zulüm (zulmen) olmasını istemiyor (70). Her nefse kazandığının karşılığı (ve vuffiyet kullu nefsin mâ kesebet) veriliyor ve kimseye zulmedilmiyor (lâ yuzlemûne) (71). Hatta “hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar (bile) zulüm olunmazlar (ve lâ yuzlemûne fetîlâ) (72). Hurma çekirdeğinin ince lifi kıl kadar yahut zerre kadar anlamındadır. “…onların arasında adaletle (bi el kıstı) hükmedilmiştir ve onlara zulmedilmez (lâ yuzlemûne) (73). Allah adaletle (bil adli) emreden ve sırât-ı mustakîm üzerinde olan kimseyi hayırsız olanla eşit görmüyor (74).

 

Allah boşanmada da adalet istiyor: “… sizden adalet (adlin) sahibi iki kişi şahitlik etsin” (75).

Allah borç senedinin adaletle (bi el adli) yazılmasını, üzerinde hak bulunanın (el hakku) da yazdırmasını, şartlara göre velisinin de adaletle (bi el adli) yazdırabileceğini, iki şahit tutulmasını isterken “Allah indinde en adil (aksatu) ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır” buyuruyor ve Allah’a karşı takva olunmasını istiyor (76). Allah indinde daha adaletli (aksatu) (77) olanı istiyor. Allah adalete riayet (tuksitû) ve adaletle davranmama (ellâ ta'dilû) hususunda adaletten ayrılmamanızı (ellâ teûlû) (78) istiyor; dürüst (sedîdan) söz söylenmesini (79) istiyor. Kadınlara vermediğiniz haklar, nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar, aciz çocuklar ve yetimler hususunda adaletle davranmanızı (bi el kıstı) istiyor (80). Kadınlara karşı adalet (ta'dilû) hususunda takvadan başka çıkış yolu bırakmıyor (81). Yetimin malına göz dikilmesini istemiyor; ölçü ve tartıyı adaletle (bi el kıstı) yerine getirmenizi istiyor, kimseyi gücünün dışında sorumlu tutmuyor, söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle (fa'dilû) söylemenizi yani torpil yapmamanızı ve Allah’ın ahdini yerine getirmenizi istiyor (82). “Ve ey kavmim, ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün (bi el kıstı)! İnsanların eşyalarını (haklarını) eksiltmeyin. Ve fesat çıkaranlar (olarak) yeryüzünde bozgunculuk yapmayın” (83). Vasiyet için de iki adil kişinin (isnâni zevâ adlin) şahitliğini isterken Allah’a şöyle yemin etmelerini istiyor: “Yakınımız bile olsa, yeminimizi bir bedel ile değiştirmeyeceğiz ve Allah’ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkâr kimselerden oluruz” (84).

 

Allah, yaptığı zulümden sonra (min ba’di zulmi hi) tövbe ederek ıslah olan kimsenin tövbesini kabul ediyor (85). Allah insanların zulümlerine karşı (alâ zulmi him) mağfiret sahibidir (86). Halkı ıslah olan beldeleri de zulümle (bi zulmin) helâk etmiyor (87). Allah ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle (bi zulmin) helak etmiyor (88). İmanlı olan ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar (lem yelbisû îmanehum bi zulmin) korkudan emindirler (89). Allah insanları zulümleri sebebiyle (bi zulmi him) sorgulayıp derhal cezalandırsaydı yeryüzünde herkes ceza görürdü; fakat erteliyor (90). Bir nebi bile karanlıklar içinde (fî ez zulumâti) “Senden başka İlâh yoktur. Sen Sübhansın. Muhakkak ki ben zalimlerden (min ez zâlimîne) oldum” diye nida etmiştir (91). Akıbetimiz kendi ellerimizle takdimimiz sebebiyledir; Allah abidler için zulmedici (bi zallâmin) değildir (92). O gün zulüm (lâ zulme) yoktur (93). Kıyamet günü adalet (el kısta) mizanları konduğunda kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez (lâ tuzlemu); hardal tanesi kadarcık bir ağırlık bile getirilir ki “en az ağırlıkta hardaldan tane” (miskâle habbetin min hardalin) diyor Kur’an (94).

 

Allah denizin ve karanın karanlığından (zulumâti) hidayete erdirir (95). Meleklerinin yardımlarıyla karanlıklardan (zulumâti) aydınlığa çıkarır (96). Melekler ve ilim sahipleri adaletle (kâimen bi el kıstı) şahittirler (97). Allah da şahit olarak elçisi Musa’nın kavminden bir ümmetle Hakka (bi el hakkı) hidayete ulaştırır; bu ümmet adaletle (ya'dilûne) hükmeder (98).

 

Allah ayetlerini detaylarıyla açıklıyor (fassalnâ el âyâti) (99). İnsanlar Kitapla karanlıklardan (min ez zulûmâti) nura çıkıyorlar (100). Allah, elçisi Musa’dan kavmini karanlıklardan (min ez zulumâti) nura çıkarmasını (101) istemişti. Allah’ın ipine tutunanlar haricine nerede olurlarsa olsunlar zillet (ez zilletu) damgasının vurulduğunu söylüyor (102). Onlar hak hususunda (fî el hakkı) bile Allah’ın resulüyle tartışıyorlar (103). Zalimler Allah’ın adil kullarının eliyle belalarını bulurlar; adil kullar güvensinler; Allah tabiatı hatta evrenleri bile adillere yardıma memur kılar.

 

Görüldüğü gibi Allah adil olarak yargılayacaktır. Bu yüzden duygusal bakayım derken mantığını yeterince çalıştırmayanların, “Allah’ım adaletinle değil, merhametinle muamele et” şeklindeki duaları kusurludur. Allah’ın adil olması merhametli olmasını kısıtlamaz; Allah her ikisini de hatta en güzel sıfatları birlikte taşır (104).

 

KAYNAKLAR: 58. (Nisa, 160). 59. (En’am, 1). 60. (A’raf, 162). 61. (A’raf, 165). 62. (Taha, 111). 63. (Furkan, 4). 64. (Hac, 25). 65. (Lokman, 13). 66. (Yunus, 54). 67. (Enfal, 54). 68. (Tevbe, 81). 69. (Yunus, 108). 70. (Al-i İmran, 108). 71. (Al-i İmran, 25). 72. (Nisa, 49). 73. (Yunus, 54). 74. (Nahl, 76). 75. (Talak, 2). 76. (Bakara, 282). 77. (Ahzab, 5). 78. (Nisa, 3). 79. (Nisa, 9). 80. (Nisa, 127). 81. (Nisa, 129). 82. (En’am, 152). 83. (Hud, 85). 84. (Maide, 106). 85. (Maide, 39). 86. (Ra’d, 6). 87. (Hud, 117). 88. (En’am, 131). 89. (En’am, 82). 90. (Nahl, 61). 91. (Enbiya, 87). 92. (Enfal, 51; Al-i İmran, 182; Hac, 10; Fussilet, 46). 93. (Mü’min, 17, 40). 94. (Enbiya, 47; Lokman, 16). 95. (Neml, 63). 96. (Ahzab, 43; Maide, 16). 97. (Al-i İmran, 18). 98. (Araf, 159). 99. (En’am, 97, 98; İsra, 12). 100. (Bakara, 257; İbrahim, 1, 5; Hadid, 9; Talak, 11; Ahzab, 43). 101. (İbrahim, 5). 102. (Al-i İmran, 112). 103. (Enfal, 6). 104. (A’raf, 180; İsra, 110; Taha, 8; Haşr, 24.)

 

Yorum Yaz

Adınız :

Yorumunuz :

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi

Karabaş Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Cebesoy Sok. Esentığ Apt. Kat: 1 (Eski Valilik Karşısı) İzmit KOCAELİ

İzmit Telefon: (0 262) 325 41 00

Bu sitenin sahip olduğu tüm resim, yazı ve makale hakları Bizim Yaka Gazetesi'ne ait olup kaynak gösterilmeden izinsiz bir biçimde kullanılamaz.
Ford Medicalpark BasiskeleSanayi
konak hastanesi Davetiyem