17 Temmuz 2019 Çarşamba
Galip Ataman

Galip Ataman

galipataman41@gmail.com

Çıktı Al

Tüm Yazılarını Listele

Atatürk'e hakaret edenin dili de kafası da koparılır

Galip Ataman

12 Mayıs 2017 tarihli yazısı

 

Kurtuluş Savaşının kazanılmasına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e son zamanlarda hakaret edenlerin sayısında artış dikkatimi çekiyor.

Ümmetçilikten ulus devlete geçişi sağlayan, çağdaşlığı, demokratlığı, özgürlüğü savunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatanlar çoğalıyor.

Kimden cesaret alıyorlar, neye güveniyorlar bilmiyorum.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar, kimlere güvenirlerse güvensinler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlerin kafaları, özel hayatı dahil alçakça dil uzatanların dilleri koparılacaktır.

Bir tv programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan ile ilgili en adi iftiralarda bulunan Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt’a vurulan tokat, verilen ders gibi.

Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanları Anadolu’yu düşmandan temizlemesinden rahatsız olabilirler.

Cumhuriyeti ilan etmesine, TBMM’yi kurmasına, demokrasiyi, özgürlükleri, Latin harflerini getirmesine karşı çıkabilirler.

Ama hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel yaşamına belgesiz dil uzatamaz, hakaret edemez.

Ziraat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Türkoloji mezunu olduklarını, daha düne kadar kimlere hizmet ettiklerini unutan Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt gibi “densizler” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü toplumda küçük düşüremez.

İktidarından muhalefetine, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine her kesimden gereken cevabı alır, toplum içine çıkamaz, insanların arasında dolaşamaz, programlanmış toplantılara katılamaz.

Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakalanır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten rahatsız olan Mustafa Armağan, şapkasını çıkarıp önüne koysun, Boğaziçi Üniversitesindeki söyleşinin, Darıca Belediyesince düzenlenen toplantının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı imza kampanyasının neden iptal edildiğini düşünsün.

“Tarihçiler belge ile konuşur” gerçeğini hatırlayarak elinde hiçbir belge olmadan,  o dönemleri yaşamadan, kulaktan dolma bilgilerle, dedikodularla ahkam kesilemeyeceğini öğrensin.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmenin, dil uzatmanın bedelinin ağır olduğunu aklından hiç çıkarmasın.

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkacakların her zaman var olacağını bilerek hareket etsin.

Atatürkk

 

.............................................................

DANIŞTAY'DAN, KANDIRA  GİOSB’A DEVAM KARARI

Kocaeli’de büyük bölümü Gebze bölgesinde olmak üzere 13 aktif Organize Sanayi Bölgesi (OSB) var.

Makinadan kimyaya, otomobilden plastiğe, metalden kömüre her alanda faaliyet gösteren OSB’ler onbinlerce işsize iş ve aş verdi, ülke ekonomisine artı değer kazandırdı.

Doğayı, havayı, denizi kirlettiği gerekçesi ile çevrecilerin ve bölge halkının tepki gösterdiği, eylem yaptığı OSB’ler açıldı, faaliyetlerini sürdürüyor.

Ama60 iş adamının bir araya gelerek kendi finans kaynakları ile Türkiye’nin ilk ve öncü ihtisas OSB’si olan  “Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GIOSB” kurulması engelleniyor.

Çevreyi kirletme riski bulunmayan, bacasız sanayi olarak bilinen, yaklaşık 7 bin Kandıralıya iş, 40 bin Kandıralıya aş verecek GİOSB, 2010 yılından buyana faaliyete geçemiyor.

Bir zamanlar Türkiye’yi yöneten siyasetçileri yetiştiren, bilim insanları ve sanatçıları ile övünen, yoğurdu, hindisi ve bezi ile anılan Kandıra’da GİOSB kurulmasına izin verilmiyor.

GİOSB kurucuları yedi yıldır; aslen Erzurumlu olduğunu söyleyen, İstanbul’da yaşayan,“istemezük” diyerek direnen bir vatandaşın inat ve ısrarını kırmak için

7 yıldır verilen hukuk mücadelesi veriyor.

Kandıra GİOSB kurulması önündeki tek engelMürsel Yaylalı’nın “Karar Düzeltme” talebi,TC. Danıştay Altıncı Dairesince geçtiğimiz günlerde “RET” edilerek sona yaklaşıldı.

Allah’a şükürler olsun ki “Hakka ve Adalete” inanan, Kandıra’da yatırım yapacak, istidam yaratacak, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıyı değiştirecek GİOSB’un kurulması önündeki engelleri kaldıracak kararlar alan vicdanlı yargıçlar ve görev yaptıkları mahkemeler var.

Kandıra’nın makus talihini yenecek, Kandıralıların hayallerini gerçekleştirecek, Kandıra GİOSB kurulmasına olanak sağlayacak son kararı bugünlerde yerel mahkeme söyleyecek.

Kandıra GİOSB

 

GİOSB, KANDIRA’NIN GELECEĞİ

Kandıralılar ve GİOSB yöneticileri yerel mahkemenin vereceği kararı heyecan ile beklerken geliniz, 7 yıl öncesine ve yaşananlara göz atalım.

Sezonun kısa olması nedeni ile Kandıra’nın “turizm kenti” şansı olmadığını gören 60 yatırımcı iş adamı 2010 yılında biraraya geldi.

Bakanların, Valilerin, Belediye Başkanlarının da desteği ile “bacasız sanayi” olarak bilinen tarımsal ve hayvansal ürünleri mamul hale getirecek entegre nitelikte olmayan tesis kurmaya karar verdi.

Ve “Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” (GİOSB) kuruldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda Kocakaymaz, Topluca, Goncaaydın ve Üğümce köylerinde toplam 2 bin 250 dönüm alanda hissesi bulunan hak sahiplerinin gönül rızası ile anlaşılarak kamulaştırıldı.

Ama Kandıra’da yaşam kalitesinin gelişmesini, hizmet almasını, Kandıralılara aş ve iş verecek GİOSB alanı içinde arsası bulunan Kandıralı olmayan, İstanbul’da ikamet eden Mürsel Yaylalı adlı bir vatandaşuygulamaya karşı çıktı.

“Namazgah Barajı havzası içinde kalıyor” gerekçesi ile GİOSB’ni yargıya taşıdı.

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda verdiği 9.7.2015 tarih ve 2015/829 sayılı karar ile Mürsel Yaylalı’nın itirazını haklı buldu ve çalışmaları durdurdu.

Kandıra’nın makus talihini yenecek uygulamanın doğru olduğunda ısrar eden GİOSB yönetimi yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Dosyayı Danıştay Altıncı ve Onuncu Daireleri dosyayı birlikte inceleyerek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Danıştay Altıncı ve Onuncu Dairelerinin müşterek heyetince verilen 1.3.2016 tarihli E 2015/8063, K 2016/858 sayılı kararında, “Yer seçimi kararında hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda hukuka isabet görülmemiştir. İdare Mahkemesi kararındaki bilirkişi raporu hükme esas alınarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Anılan nedenlerle Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nin 9.7.2015 tarih ve 2015/830 Sayılı kararının BOZULMASINA” ifadelerine yer verildi.

Kandıra’da yaklaşık 7 bin kişiye iş, 40 bin kişiye aş verecek şekilde planlanan GİOSB kurulmasına karşı çıkan, direnen, inadında ısrar eden Mürsel Yaylalı Altıncı ve onuncu Danıştay Daireleri heyetlerinin müştereken aldığı karara itiraz ederek kararın düzeltilmesini istedi.

Danıştay Altıncı Dairesi 13.3.2017 tarihinde kararını verdi ve Mürsel Yaylalı’nın “Karar Düzeltme” talebini“RET” etti.

Türk Milleti adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesi, E 2016/10957, K 2017/1793 Kararına, “Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, ilgili yasa maddelerinde yazılanların hiç birisine uymamaktadır. Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin REDDİNE karar verildi” yazdı.

 

giosb 2

GİOSB MÜTEŞEBBİS HEYET

Kandıra GİOSB’nin önündeki Mürsel Yaylalı engelinin kalkmasında sona yaklaşıldığı bugünlerde gözler yerel mahkemenin vereceği karara çevrildi.

GİOSB’da yatırım yapmaya hazırlanan iş adamları ile iş ve aş bekleyen Kandıralılar yerel mahkeme kararını heyecan ile bekliyor.

 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “Kandıra’nın kurtuluşu” olarak sahip çıktığı“Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”ni  sahiplenmeye devam ediyorlar.

Bu arada yaşanan yol kazaları sonrası, 10’u Kocaeli Valiliği, 3’ü Kocaeli Sanayi Odası, 1’i Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 1’i Kandıra Belediyesinden olmak üzere 15 kişiden oluşan “Kandıra GİOSB Müteşebbis Heyeti” yeniden kuruldu.

Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar başkanlığında KSO’dan Mehmet BaşolKandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğünden Halide Sancar’dan oluşan kişilik yönetim kurulu göreve başladı, ilk toplantısında bundan sonraki yol haritasını belirledi.

***************

 

 

BÜLENT ECEVİT’E VEFA

 

Siyasette “vefa” yoktur. Siyasilerimiz rakiplerine karşı çok katıdırlar.

Bırakın adlarını bir yerlere vererek ölümsüzleştirmeyi, ağızlarına bile almazlar.

Uzağa gitmeye gerek yok.

16 Nisan referandum öncesi TBMM’de yaşananlara, meydanlarda ve televizyon ekranlarında söylenenlere bakmak yeterli.

Ama yaklaşık 25 yıldır tanıdığım Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu farklı.

Sevgili İbrahim Başkanın birçok yönünü beğeniyor, takdir ediyor, projelerinin büyük bölümünü kamuoyu ile keyif alarak paylaşıyorum.

En çok da empati kurarak herkesi kucaklamasını, sevecenliğini, babacanlığını, dostluğunu ve “vefasını”.

Siyasi düşüncesine, dünya görüşüne bakmaksızın ülkeye hizmet eden ve bugün aramızda olmayan siyasi parti liderleri Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş’in adını bir yerlere vererek ölümsüzleştirdiği gibi.

Son olarak Bülent Ecevit adının Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi önünde yapılan yaya üst geçidine verileceğini öğrenince Başkan Karaosmanoğlu’nu bir kez daha takdir ettim.

Bir dönem adı dağlara, taşlara, en önemlisi de gönüllere “Karaoğlan” olarak yazılan rahmetli Ecevit adının “Bülent Ecevit Üst Geçidi” olarak yaşatılacak olmasını önemsiyorum.

Umarım sevgili İbrahim Karaosmanoğlu’dan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak olanlar değiştirmez.

Aksine Başkan Karaosmanoğlu’nun başlattığı geleneği sürdürür.

 

bülent ecevit köprü

bülent ecevitt

 

 

****************

LÜTFÜ TÜRKKAN VE

RUMELİ TÜRKÜLERİ

 

TBMM 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, siyasetin yanında sosyal projeler ile de adından bahsettiren saygın ve ender dostlardandır.

Milletvekili olduğu dönemde maaşının tamamını öğrencilere burs olarak veren, yurt içinde ve yurt dışında eğitime yaptığı katkılar nedeniyle gerçek bir eğitim gönüllüsüdür.

“Bir askerimizin şehit olduğunu duyar duymaz içim parçalanıyor” diyecek kadar vatan, bayrak sevdalısıdır.

Kartepe’de annesi Halise Türkkan adına ortaokul, Ata toprağı dediği Makedonya Üsküp Cevizli köyünde babası Cevat Türkkan adına cami yaptırarak büyüklerine olan saygısını gösterecek kadar vefalı bir evlattır.

Makedonyalı hemşerisi Şebnem hanım ile evlenerek geleneklerine bağlı, bir Makedonyalıdır.

 Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Türkkan Eğitim Vakfı tarafından “Rumeli Türküleri” konseri düzenleyecek kadar doğduğu topraklarının kültürünü yaşatmaya özen gösteren gerçek bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısıdır.

Ben ve eşim Gülümser hanım Lütfü Türkkan’ı, eşi Şebnem hanımı, dünya tatlısı çocukları Nihan, Dilara, Mehmet Nezir ve Türküm’ü tanımaktan son derece mutluyuz. 

Salı günü, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Türkkan Eğitim ve Kültür Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği “Melihat Gülses Selanik’e Ağıt” konserine çok istememize rağmen katılamadık.

Nezih geceye katılan birbirinden değerli ve saygın konuklar ile bir arada olamadığımıza, Melihat Gülses hanımefendiyi dinleyemediğimize hayıflandık.

Türk sanat müziğinin kadife renkli sesi ile Melişhat Gülses’in yanı sıra geceye renk katan Arif Şentürk’ün seslendirdiği Rumeli türküleri ile kulağımızın pasını gideremediğimize üzüldük.

fotoğraf 2

fotoğraf 1

Yorum Yaz

Adınız :

Yorumunuz :

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi

Karabaş Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Cebesoy Sok. Esentığ Apt. Kat: 1 (Eski Valilik Karşısı) İzmit KOCAELİ

İzmit Telefon: (0 262) 325 41 00

Bu sitenin sahip olduğu tüm resim, yazı ve makale hakları Bizim Yaka Gazetesi'ne ait olup kaynak gösterilmeden izinsiz bir biçimde kullanılamaz.
Ford Medicalpark BasiskeleSanayi
konak hastanesi Davetiyem