16 Temmuz 2019 Salı
Galip Ataman

Galip Ataman

galipataman41@gmail.com

Çıktı Al

Tüm Yazılarını Listele

Erdoğan’dan “balkon Konuşması” provası

Galip Ataman

13 Mart 2017 tarihli yazısı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kocaeli’ne her gelişinde yakından izledim ve dikkatle dinledim.

Dün Kocaeli’den övgü ile bahsederken önceki mitinglerde söylediği, Kocaeli ile bizim muhabbetimiz hem çok eski, hem de çok güçlü. Kocaeli ile pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Kocaeli her zaman dik durdu ama dikleşmedi.  Her zaman şanına yakışanı yaptı” cümlelerini hatırladım.

Demokrasi ve egemenlik vurgusu yaparken ağzından hiç düşürmediği Söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Millet dışında hiçbir kuvvet bu ülkeye istikamet ve rota çizemez. Biz rakiplerimizle sandıkta yarışırız, hizmette yarışırız, vizyonda yarışırız. Biz rakiplerimizle demokrasi sınırları içinde, demokrasinin kurallarıyla, yöntemleriyle yarışırız” cümlelerini anımsadım.

AK Parti’nin son 15 yılda yapılan 5 milletvekili, 3 yerel ve1 Cumhurbaşkanı seçimi ile 2 Anayasa halk oylamasında Türkiye ortalamasının üstünde aldığı oyu işaret ederek Kocaeli’nin, 16 Nisan’da vereceği “evet” oyu ile geleneği bozmayacağını ima etti.

 

C6uejxVWwAAFqUO

 

“hayırcıların” iddialarına cevap verirken; milletvekili sayısını arttırarak temsilde adalet getireceğine, koalisyonlara ve yol açtığı krizlerin sona ereceğine, meclis yetkisinin elinden alınmadığına, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanına verileceğine vurgu yaptı.

Bir kişinin meclisi fesedebileceği iddialarına cevabı net ve kesindi,  “Ne Cumhurbaşkanı ne de meclis tek taraflı fesih kararı alacak. İki tarafın onayı olmadan meclis fesih edilemeyecek, seçime gidilemeyecek”.

“Milletvekili yaşı 18’e indirilerek yakınlarına 2 yılda emekli hakkı elde ettirecek, her ay 13 bin TL emekli maaşı aldıracak” iddiasına tepkiliydi.

Cevabı, “18 yaşında milletvekili seçilen birinin 2 yıl sonra emekli hakkı kazanacak olması doğru. Ama o kişinin emekli maaşı alabilmesi için mevcut yasalara göre emekli yaşını tamamlayana kadar prim ödemesi ve beklemesi gerek” oldu.

“16 Nisan’da ‘evet’ de buluşalım” derken, Kocaelililerden 15 Temmuz’da verdiğimiz 248 şehid ile 2 bin 198 gazisinin hesabını sormalarını istedi.

İzmit Demokrasi Meydanında toplanan on binlere, “16 Nisan Büyük Türkiye’nin, Güçlü Türkiye’nin müjdecisi olacak” diyerek Kocaeli’den ayrılırken, 35 gün sonra sandıklar açıldıktan sonra Ankara’da yapacağı “Balkon Konuşması” provasını yapıyor gibiydi.

 

WhatsApp Image 2017-03-12 at 17.36.40

 

DEĞİŞTİRİLEN 18 MADDE

TBMM’de protestolar ve tartışmalar sonrası AK Parti ve MHP’nin 339 oyu ile kabul edilen 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliğine geçmeden önce çok konuşulan değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelere bakalım;

1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarındaki, “Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Milletindir”.

1924, 1961, 1982 Anayasalarındaki, “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir”,

1924, 1961, 1982 Anayasalarındaki “Dili Türkçedir, Başkenti Ankara’dır.”

1961, 1982 Anayasalarındaki, İnsan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

1982 Anayasasındaki, “Milli marşı, İstiklal Marşıdır” maddesi aynen kaldı.

“Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Milletindir” maddesi 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarında yer almasına, 1982 Anayasasında değiştirilemez ilk 3 madde arasında sayılmamasına rağmen değişikliği teklif dahi edilmemiştir.

Gelelim değiştirilen ve 16 Nisan’da yapılacak halkoylaması öncesi meydanlarda çok tartışılan maddelere;

Anayasa değişikliğini konuşanlar, televizyon kanallarında yorum yapanlar, gazetelerde köşe yazısı yazanlar “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni işlerine geldiği gibi anlatıyorlar.

Geliniz, siyasilerin 16 Nisan’da oylanacak 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliği ile ilgili söylenmeyenlere, geçici maddelerde yazanlara göz atalım.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi;

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

Ama Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan “Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri” ile dördüncü bölümde yer alan “Siyasi haklar ve ödevleri” Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecek.

Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz sayılacak.

 

ANAYASA

 

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu;

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun (300 milletvekili) vereceği önergeyle soruşturma açılabilecek.

TBMM, üye tam sayısının beşte üçünün (360 milletvekili) gizli oyu ile soruşturma açılmasına karar verebilecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, TBMM üye tamsayısının üçte ikisinin (400) gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (300 milletvekili) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

TBMM seçimlerinin yenilenmesi;

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç (360) çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alabilecek ve TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu;

Hakimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşacak. Adalet Bakanı kurulun başkanı, müsteşarı kurulun tabii üyesidir. Kurulun iki daire halinde çalışacak.

Kurulun 4 üyesi birinci sınıf hakim ve savcılar arasından, 3 üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi hukukçu öğretim üyeleri ile avukatlar

arasından TBMM tarafından üçte iki (400 milletvekili) çoğunluk seçilecek.

İlk turda seçilemezlerse üye tam sayısının beşte üç (360 milletvekili) çoğunluğu aranacak.

Bu oylamada da sonuç alınamaz ise en çok oyu alan iki aday arasında ad çekilecek.

Üyeler dört yıl için, süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.

Seçim tarihi ve uyum yasaları;

TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.

18 maddeden oluşan Anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında kabul edilmesi halinde en geç 6 ay içinde TBMM içtüzüğü değiştirilecek, uyum yasaları çıkarılacak.

Anayasanın 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125, 127, 131, 134, 137, 150, 151, 152, 153, 155, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167’nci maddeleri TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Anayasanın 75, 77, 101 ve 102’nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

 

 

HIZIMIZA YETİŞEMİYORLAR

 

Geçtiğimiz günlerde 7. Yaş gününü kutlayan “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” gümbür gümbür geliyor.

Rakiplerimiz, haberde öncü, yorumda güçlü “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” hızına yetişemiyorlar.

Hayrullah Demiray, Galip Ataman, Çetin Gürol, Mevlüt Soysal, Ozan Gönenç, Azmi Bibin, Muharrem Şenol, Pınar Gül, Gülşah Yücel, Taylan Yıldız, Mustafa Yazıcı, Derya Portakal’dan oluşan “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” çalışanları

kenetlenerek yoluna emin adımlar ile devam ediyor.

“Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” patronu zengin olmadığı gibi, çok kalabalık bir aile de değiliz.

Sevgili Hayrullah’ın izni kısa sürüp aramıza döndüğüne göre, “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”nin çok konuşulan, manşetleri ile rakiplerine fark attığı, özel haberleri ile nal toplattığı haberlerden bahsedebilirim.

“Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”nin 3 Ekim 2016 tarihli ve benim ilk yazım, “Erken Seçim Yok, REFERANDUM var” idi.

Milli savunma Bakanı Fikri Işık’ın “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”ne yaptığı özel açıklama yalnız Kocaeli’nin değil Türkiye gündemine oturdu. Türkiye’nin aylardır konuştuğu ve tartıştığı referandumu ilk kez “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” yazdı.

Büyükşehir Belediyesi’nin imar değişikliği taahhüdünde bulunmasının ardından KEV’in 24 Aralık 2016’da Kocaelispor’a devri haberini ilk kez 31 Ekim 2016’da “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” duyurmuştu.

KOÜ Gazanfer Bilge MYO sekreterinin “Atatürk’e put” diyen paylaşımını yalnız “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”nde yayınlandı.

“Suya zam yapıldı”, “Ekmek ve Ulaşım zammı referanduma takıldı”, “Öğrencilerden Umre için Dolar toplanıyor”, “Kocaeli, Şubat Ayı İstihdam Rekoru” haberlerini sadece “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”ni takip edenler okudu.

“Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”nin eğitim, üniversite, sağlık haberlerindeki farkını söylemeye ve yazmaya gerek yok.

Gazetelerin ve gazetecilerin güven yitirdiği günümüzde masa başında “emek hırsızlığı” yapanlar bundan sonra da “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi”nin haberlerini “kes-kopyala-yapıştır” yöntemi ile kullanmaya devam edecekler.

Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi haberimizi kaynak belirtmeden kullanırsa kullansın “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” haberde öncülüğünü, yorumda gücünü göstermeye devam edecek.

Kısa bir aradan sonra tekrar “Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi” başına geçen sevgili Hayrullah’a tekrar “hoş geldin” diyorum.

 

 

ATATÜRK VE ERDOĞAN’IN

İŞARET ETTİĞİ GENÇLER

 

Geçen hafta konuğum; Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlere Fakültesi Uluslarararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencileri idi.

Enes Ergel, Merve Kumbar, Duygu Temel, Mehmet Ali Gündüz, Metehan Akyol ile “Genç Analiz”i konuştuk.

Özgüveni yüksek gençler, üniversite öğrencilerine açık bir öğrenci topluluğu olan “Genç Analiz”i anlatırken yarım asır öncesine, üniversite öğrencilik yıllarıma gittim.

Üniversite gençliğinin büyük bölümü kafelerde “geyik muhabbeti” yaparken dünya gündemini merak edenlere gönüllü yazarlık hizmeti veren “Genç Analiz”in genç yazarlarını tanımaktan büyük keyif aldım.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar sosyal medya paylaşımları ile bilgi kirliliği yaratırken “Genç Analiz” yazarlarının siyasi ve tarihi olayları okumak isteyenlere yardımcı olmalarını takdir ile karşıladım.

Tek amaçları eylem yapmak, huzur bozmak, güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelerek gündemde kalmak olanların aksine bu gençlerin fikirlerini, teorilerini, öğrendiklerini, araştırmalarını paylaşmalarına hayran kaldım.

Hocaları bilimsel çalışma yapma konusunda oldukça “cimri” davranırken “Genç Analiz” kurucuları, yazarları, editörleri Enes Ergel, Merve Kumbar, Duygu Temel, Mehmet Ali Gündüz, Metehan Akyol, Ali Vurgun, Cemil Sümer, Anıl Boğaban, Abdülkadir Ersalan, Tarık Yavaş, Burak Yılmaz, Şeyma Usta’nın

gündemden, tarihten, ekonomik, siyasi ve kültürel içerikteki paylaşımlarından fazlası ile etkilendim.

Seminerleri, toplantıları, konferansları takip edip, öğrendiklerini yazan “Genç Analiz” kurucu, yazar ve editör kadrosu bana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”ta anlattığı, Cumhuriyet’i emanet ettiği gençleri anımsattı.

 Milletvekili seçilme yaşını 18’e indirilmesinde ısrar eden, savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa değişikliğinde haklılığını gösterdi.

 

ÖĞRENCİLER İLE

 

Özgüveni yüksek, girişimci ruha sahip, heyecanlarını hiç kaybetmeyen gençlere amaçlarını sorduğumda cevapları, Bizi bu projeye iten sebep üniversitemizin ve bölümümüzün sıradan olmasıydı. Biliyoruz ki üniversitede okumak kimseye bir vasıf katmaz Üniversite yıllarında yaptıklarınız sizi vasıflandırır. Biz gittiğimiz seminerlerden, konferanslardan ve okuduğumuz makalelerden, kitaplardan bunu öğrendik. Girişimci ruhumuzu, uluslararası ilişkilerle birleştirdik” oldu.

Özgüveni yüksek, girişimci, heyecanlı olmak, “Genç Analiz” sitesi kurmak, paylaşmak, geniş kitlelere ulaşmak yetmiyor.

Başta Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının sahip çıkması lazım.

Buradan girişimci gençlere kucak açtığını, destek verdiğini bildiğim Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye sesleniyorum.

“Sayın hocam, Genç Analiz kurucuları öğrencilerinizi davet ediniz, zaman ayırarak dinleyiniz. Sizin için yerine getirilmesi çok kolay isteklerini dinleyiniz” çağrısında bulunuyorum.

“Genç Analiz” yazarlarının büyük bir özveri ile emek vererek, araştırarak kaleme aldığı ve paylaştığı 79 makalenin yer aldığı www.gençanaliz.com sitesini ziyaret ediniz.

10Mayıs 2016 tarihinde kurulan kısa sürede büyüyen, birinci yaşını doldurmadan alanında tercih edilen bir sayfa haline gelen “Genç Analiz” sitesinde öne çıkan, benim de beğendiğim makalelerden bazıları; Türkiye’nin Referandum Karnesi, Güney Kore Tipi Başkanlık, Türkiye’nin Darbe Geçmişi, Suriyeli Çocukların Eğitimleri2015 ve 2016’da Yaşadığımız Hain Saldırılar, Işid Petrolünü Kime Satıyor, U-2 Krizi, Asi Lider: Rodrigo Duterte, Obama'nın 8 Yıllık Karnesi, Türkiye'nin İlk Askeri Üssü, Çağımızın Sorunu Küresel Isınma, Avrupa’da En Zor Seçimlerin Yıllı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

Adınız :

Yorumunuz :

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi

Karabaş Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Cebesoy Sok. Esentığ Apt. Kat: 1 (Eski Valilik Karşısı) İzmit KOCAELİ

İzmit Telefon: (0 262) 325 41 00

Bu sitenin sahip olduğu tüm resim, yazı ve makale hakları Bizim Yaka Gazetesi'ne ait olup kaynak gösterilmeden izinsiz bir biçimde kullanılamaz.
Ford Medicalpark BasiskeleSanayi
konak hastanesi Davetiyem