23 Temmuz 2019 Salı
Galip Ataman

Galip Ataman

galipataman41@gmail.com

Çıktı Al

Tüm Yazılarını Listele

928 okul müdürüne 'yönetici' semineri

Galip Ataman

27 Ocak 2017 tarihli yazısı

 


İster siyasette ister bürokraside, nerede ve hangi kademede olursa olsun yöneticiliğin olmazsa olmaz kuralı, Ehliyet, Liyakat Sadakat”.

Buna “Sorumluluk, Yetenek, Heyecan, Özgüven, Özveri” gibi kişinin yaradılıştan gelen ya da sonradan kazandığı özelliklerini de ekleyebiliriz.

80 milyonluk Türkiye’de tüm bu kurallara uyan, özelliklere sahip onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce yönetici adayı var ama görev vermiyoruz.

Görev verdiklerimizin de ya kıymetini bilmiyoruz ya da mobbing uygulayarak dışlayarak “lanet olsun” deyip gitmesini bekliyoruz.

Okul müdürlüklerinde olduğu gibiliyakata göre değil de siyasi kimliklerine ve yaka rozetlerine bakılarak yapılan atamalarda olduğu gibi.

Sonrada çıkıp, kurumların iyi yönetilmediğinden, yöneticilerin performansının düşüklüğünden şikayet ediyoruz.

Eğitimde hedeflere ulaşılamayıp, kalite ve başarı yakalanamayınca iş milli eğitim il müdürü Fehmi Rasim Çelik’e düşüyor.

Rasim hoca atamalarda insiyatif kullanamadığı okul müdürlerin eksiklerini gidermek için çözüm aramak, formül üretmek zorunda kalıyor.

Müdürlerin performansını arttırmak, öğretmenlere motivasyon kazandırma için

Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri, TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve  İdare Enstitüsü), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gibi saygın kurumların kapısını çalıyor, hocalardan yardım istiyor.

Birileri çıkıp, son günlerde yapılan açıklamalara bakarak Kocaeli’nin eğitimde kaliteyi yakaladığını, başarı çıtasını yukarılara çıkardığını söyleyebilir.

Doğrudur. Kocaeli, LYS ve TEOG’da özel okullar ile devle ait sayıları iki elin 10 parmağını geçmeyen okulların performansı sayesinde Türkiye ortalamasının üstündedir.

Ama yetmez. Alınan sonuçlar, açıklanan rakamlar Kocaeli’nin gerçek başarısını yansıtmaz.

Okul öncesi okullar yapamıyorsak, marka okullar açamıyorsak, sanayicileri OSB’ler bünyesinde “Eğiten ve Üreten Okullar” yapmaya zorlayamıyorsak, TEOG şampiyonlarının Kocaeli’de kalmalarını sağlayamıyorsak Kocaeli’nin başarısından söz edemeyiz.

 

milli eğitim müdürü

 

Tunceli, Kırşehir, Karabük, Bartın, Muğla, Aydın, Burdur, Edirne gibi illerin altında olmamıza rağmen 350 bin öğrencinin bulunduğu Kocaeli gibi bir ilde 5-10 bin öğrencinin başarısını öne çıkartarak övünürüz. Daha doğrusu avunuruz.

Eğitimin kalitesini arttırmak, başarı çıtasını yükseltmek için ilk günkü heyecan ve özveri ile çalışan tüm müdür ve öğretmenleri kutluyorum.

Diğerlerini; müdür koltuklarına oturmalarını sağlayan siyasiler ve sendikaları değil de Rasim hocayı takip etmeye, performansına ayak uydurmak için çaba harcamaya çağırıyorum.

Umutsuz muyum? Hayır. Okul müdürleri sorumluluk alır, talimatları siyasiler ve sendikalardan değil de her türlü desteği veren Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile 7/24 özveri ile çalışan milli eğitim il müdürü Fehmi Rasim Çelik’ten almaya başlarsa Kocaeli, özlediği başarıyı sözde değil özde yakalar.

 

ÖNCE ANKET YAPILDI

Gelelim asıl konumuza. Milli eğitim il müdürü Fehmi Rasim Çelik, eğitimde kaliteyi arttırmak, başarı çıtasını daha yukarılara çıkarmak için KOÜ, GTÜ, TÜSSİDE, TÜBİTAK ile ortak çalışmalar başlattı.

ODAK (Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon)projesi kapsamında4 yıllık bir çalışma takvimi ve programı hazırlandı.

Kocaeli’ndeki tüm ortaöğretim kurumlarının mevcut durumlarıanketlerle tespit edildi, elde edilen veriler doğrultusunda eksiklikler giderildi.

Hedefler belirlendi, iyileştirme çalışmaları yapıldı. Okul müdürleri hizmet içi seminerlerde eğitildi. Öğretmenlerin motivasyonlarının arttırılması için toplantılar yapıldı.

Eğitimde kalitenin yakalanmasında, hedeflere yaklaşılmasında, başarı çıtasının yukarılara çıkarılmasında ODAK projesinin önemli katkısı oldu.

ODAK projesinden en çok da yararlandığı da inkar edilemez.

Sınav sonuçlarına, öğrenci ve velilerden gelen şikayetlere bakıldığında belli ki siyasi kimliğe ve sendikal tercihe göre atanan okul müdürlerinin daha çok eksikleri var.

O eksikleri dikkate alan milli eğitim müdürü Rasim Çelik ODAK projesi kapsamında TÜSSİDE yöneticilerine anket yaptırdı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise müdürlerine hangi düzeyde eğitim almak istediklerini belirlemek üzere 14 ayrı başlıkta soru soruldu.

Ankete katılan 55 okul öncesi, 275 ilkokul, 219 ortaokul, 137 lise ve 2 ilçe milli eğitim müdürünün tamamı birinci öncelik olarak “Stres Kontrolü ve Yönetimi” yazdı.

Okul öncesi müdürlerinin ikinci önceliği, “İş Motivasyonu Oluşturma ve çalışma Bağlılığı”, üçüncü önceliği “Çatışma Çözümü ve Müzakere Becerileri”.

İlkokul müdürlerinin ikinci önceliği, “Stratejik Yönetimi”, üçüncü önceliği “Çatışma Çözümü ve Müzakere Becerileri”.

Ortaokul müdürlerinin ikinci özelliği “Stratejik Yönetimi”, üçüncü önceliği “Çatışma Çözümü ve Müzakere Becerileri”.

Lise müdürlerinin ikinci önceliği “İnsan Psikolojisini Anlama ve Güven Telkin Etme”, üçüncü önceliği “Stratejik Yönetimi”.

Ankete katılan 708 müdürün neredeyse tamamı “Eğitim Felsefesi ve Uygarlık”, Protokol Kuralları ve Diksiyon”, Etkili İletişim becerileri”, Toplantı ve zaman Yönetimi” gibi konularda seminere gerek görmemişler.

 

928 MÜDÜR KATILACAK

Milli eğitim müdürü Çelik’in organize ettiği, TÜSSİDE’nin belirlediği alanında uzman hocalar tarafından verilecek seminerlere 928 okul ve kurum müdürü katılacak.

5 Şubat’ta başlayacak ve 3 ay sürecek seminerler, 30’ar kişilik 27 gruptan oluşacak.

Hocalar Gebze, İzmit, Gölcük merkezlerinde yapacakları seminerlerin yanı sıra 5 ayrı konuda da konferans verecekler.

Kocaeli’de bu kadar geniş kapsamlı, müdürlerinin tamamını kapsayan seminer bugüne kadar hiç düzenlenmedi, ilk olacak.

Milli eğitim bakanlığı değişik tarihler de Türkiye genelinde benzer seminerler düzenliyor.

Ama böyle geniş katılımlı, uzun süreli seminer hiç duymadım. En fazla bir hafta oluyor. Çoğu, tatil aylarında, deniz kenarlarında düzenleniyor.

Rasim hocanın özel çabaları ile başlayacak olan bu seminer bir çok yönü ile Türkiye’de “ilk”.

Birincisi; Seminer konuları, okul müdürlerinin istekleri doğrultusunda belirlendi. O nedenle katılımın eksiksiz olacağını düşünüyorum. Önceki seminerlerin konusunu bakanlık ya da iller belirliyor, müdürler katılmaya zorlanıyordu. Öyle olunca da katılım az olduğu gibi müdürler angarya kabul ediyordu.

İkincisi; İlk kez bu kadar uzun süreli ve geniş katılımlı bir seminer ve konferans düzenleniyor.

Üçüncüsü; Seminerlerde görev alacaklar bakanlık üst düzey yöneticileri olmayıp alanlarında uzman akademisyenler.

Dördüncüsü; 928 okul müdürünün katılacağı, 3 ay sürecek seminerler ile 5 konferans sıradan bir iş olmadığı gibi her baba yiğidin üstleneceği bir sorumluluk değil. Organizasyonun en önemli ayağı ise finans. Öyle yenir yutulur bir rakam değil. Dudak uçuklatacak parayı bulmak kolay olmasa gerek.

Beşincisi; Varsın birileri yaka rozetine bakarak, siyasi kimliğini öne çıkararak milli eğitimi yönetmeye soyunsun, talimatlarla, gövde gösterileri ile milli eğitim il müdürü Fehmi Rasim Çelik’i yıpratmaya çalışsın siyasetçisi de sendikacısı havasını alacak amacına ulaşamayacak. Rasim hoca ve yakın çalışma ekibi teşekkürü de takdiri de övgüyü de fazlası ile hak etmeye, almaya devam edecek.

 

  

 

VALİ, TEOG’UN 25 ALTIN

ÇOCUĞUNU UNUTMAMIŞ

 

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun önceliklerinin “eğitim ve güvenlik” olduğunu sağır sultan bile duydu.

“eğitim ve güvenlik” alanındaki performansı ise herkes tarafından takdir ediliyor.

Herkesi kucaklaması, “Marifet İltifata Tabidir” diyerek başarılı öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirmesini bilmeyen yok.

m öğretim yıllarında ilk zili köy okullarında çalması, karne dağıtım törenlerinde başarılı köy okullarını tercih etmesi alkış alıyor.

Ama Geçen sene olduğu gibi bu sene de TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavında 120 sorunun tamamını yapan “Türkiye Birincilerini” unuttu.

Türkiye genelinde sınava giren 1 milyon 190 Bin ortaokul 8. sınıf öğrencisinden 100 tam puan alan 98 Bin öğrenci arasına girmeyi başaran Kocaeli’nin “25 Altın Çocuğuna” ödül vermedi.

Geçen hafta Cuma günü, Sayın Vali’nin lise 12. sınıf öğrencilerinin girdiği LYS’de ilk 1000’e girenleri ödüllendirirken TEOG’da ful çekenleri unutmasını,

Karatepe Ortaokulu TEOG Birincisini ödüllendirirken diğer TEOG Birincilerini hatırlamasını eleştirmiştim.

Şimdi öğreniyorum ki Sayın Vali 6 Şubat’ta okullar açıldıktan sonra TEOG Birincileri ile bir araya gelecek, Kocaeli’nin 25 Altın Çocuğunu ödüllendirecek.

Geç de olsa TEOG Şampiyonu öğrencilerinin hatırlayan Vali Güzeloğlu’na teşekkür ediyorum.

 

teog

 

KOCAELİ’NİN TEOG ŞAMPİYONLARI;

 

İZMİT(7); Tunahan Yılmaz (Yahya Kaptan OO), Defne Çiftçi (Özel Atafen OO), Yağmur Oğuz (Özel Atafen OO), Ayşe Azra Artur (Özel Atafen OO), Batuhan Sarıdere (Özel Bilgi Küpü OO), İrem Dülek (Özel Final OO), Zeynep Nur Okuş (Özel Güneş OO).

BAŞİSKELE (6); Süeda Yavru (Kullar Hacı Mustafa Özsoy OO), Cansu Sanbay (Yuvacık Serdar OO), Zehra Nil Sarışık (Özel Kocaeli Bilgi Kültür OO), Hasan Eren Çakır (Özel Yedi İklim OO), Zeynep Demirel (Özel TED OO), Yusuf Tamer Kanık (Özel TED OO).

GÖLCÜK (4); Tuana Ayşe Erol (Değirmendere Uğur Mumcu OO), Kübra Yıldız (Değirmendere Uğur Mumcu OO), Mehmet Gökay Durdu (Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu OO), Yiğit Çamur (KSO Dumlupınar OO).

KARTEPE (3); Aybike Derin (Dürdane Özdilek OO), Kerem Bayhan (Bahçeşehir OO), Emirhan Pektaş (Bahçeşehir OO).

DERİNCE (2); Pınar Balcı (Şükrü Aracı), Ahmet Hasan Okumuş (Alparslan OO).

DARICA (2); İrem Pekru (60. Yıl OO), Mustafa Öztürk (Zeki Gezer OO).

GEBZE (1); Gökhan Gülçakır (Koç OO).

 yağmur oğuz ayşe azra aytur defne çiftçi mehmet gökay durdu

 

 


TRAMVAYDA SON HAFTAYA

GİRMESİNE GİRDİK DE…

 

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli prestij ve vizyon projelerinden “tramvay”da son haftaya girdik.

3 Ağustos 2015 tarihinde Büyükşehir adına Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve genel sekreter Tahir Büyükakın ile Gülermak Ağır Sanayi ve Taahhüt AŞ. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necdet Demir arasında imzalanan Otogar-Sekapark arası Tramvay hattı yapım ihalesi sözleşmesine göre 550 günlük süre 2 Şubat Perşembe günü doluyor.

Ancak İzmitliler, “Akçaray” adı verilen vagonlar teslim edilmesine rağmen tramvay hattı tamamlanamadığı için 25 yıllık hayalleri Tramvaya belirlenen ve açıklanan tarihte binemeyecek.

İSU’nun Vakıf Bank’tan çektiği 120 milyon liralık kredi ile yapılan tramvayın Mart ayında deneme sürüşlerine başlayacağı, Haziran ayında hizmete alınacağı belirtiliyor.

Tramvay, Başkan Karaosmanoğlu, genel sekreter Büyükakın’ın 3 Ağustos’ta butona basarak başlattıkları süre bir hafta sonra bitecekti, tutmadı.

Yeni tarih Haziran ayı. Şirketin çalışma temposu ve performansına baktığımızda Haziran ayına da yetişmesi zor görünüyor.

 

 

Yorum Yaz

Adınız :

Yorumunuz :

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi

Karabaş Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Cebesoy Sok. Esentığ Apt. Kat: 1 (Eski Valilik Karşısı) İzmit KOCAELİ

İzmit Telefon: (0 262) 325 41 00

Bu sitenin sahip olduğu tüm resim, yazı ve makale hakları Bizim Yaka Gazetesi'ne ait olup kaynak gösterilmeden izinsiz bir biçimde kullanılamaz.
Ford Medicalpark BasiskeleSanayi
konak hastanesi Davetiyem