23 Temmuz 2019 Salı
Galip Ataman

Galip Ataman

galipataman41@gmail.com

Çıktı Al

Tüm Yazılarını Listele

Eğitim Bir Sen Başkanı kamuoyunu yanıltıyor

Galip Ataman

05 Aralık 2016 tarihli yazısı

Yasalar, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Gazetecilerin siyasileri, yöneticileri, sivil toplum örgütlerini eleştirirken abartılı, kışkırtıcı, incitici, sarsıcı, saldırgan üslup kullanabileceğini öngörüyor.

Yerel mahkemeler ve Yargıtay; Gazetecilerin toplumu kamu yararı bulunan konularda bilinçlendirirken doğru ve güncel yazılar yazmak koşulu ile görevleri olduğu yönünde kararlar veriyor.

Övgü olmayan eleştirinin; Demokratik toplumun, çoğulculuğun, açık fikirliliğin gereği olduğunu herkes biliyor.

Ama eleştiriye tahammülü olmayan hoşgörü fakiri Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin yaşlık öğrenememiş.

Nereden mi biliyorum? 2 Aralık Cuma günü yazdığım, “FETÖ’den açığa alınan Eğitim Bir Sen üyesi müdür” başlıklı yazı sonrası Şahin hocanın hop oturup, hop kalkmasından.

Yazımda eleştirdiğim konularla ilgili düşüncelerini beni arama nezaketi ve cesareti gösteremeyen Şahin hocanın alelacele düzenlediği basın toplantısında

FETÖ/PDY terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile açığa alınan Kandıra Eğitim Bir Sen ilçe temsilcisi Tayfun Eski’den tek kelime edememesinden.

23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı resmi gazetede yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan “Kocaeli Nema Eğitimciler Derneği” üyesi olduğu gerekçesi ile açığa alınanların göreve iadelerinin savcı ve mahkeme kararları ile mümkün olacağını bilmediğinden.

Eğitim Bir Sen üyesi okul müdürü ve öğretmenleri yanına alarak OHAL Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na açıktaki öğretmenleri “Göreve Başlatma” talimatı, Cumhuriyet Savcılarına “Kovuşturmaya Gerek Yok” kararı vermelerini istemesinden.

 

1

 

YAŞLIK’TAN TALİMATLAR

Gelelim asıl konumuz Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık’ın 30 Kasım’da yaptığı açıklama, 2 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği eleştirilere.

İsim vermeden OHAL Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Kocaeli’deki savcıları göreve çağırırken vermeye çalıştığı “talimatlara!”

Açığa alma işlemlerinin süreç olmaktan çıkıp sürüncemeye dönüştüğünü söyleyen Şahin Yaşlık, “Aylarca açıkta bekletilen, hakkında hiçbir işlem tesis edilmeyen, sonunun ne olacağı belli olmayan kişilerin durumu netleştirilmeli, suça konu teşkil edecek bir durumu yoksa hemen görevine iade edilmelidir” demiş.

Başka?, “Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmeli, inisiyatifi ele almalı, açığa alınan tüm bakanlık çalışanları hakkında gerekli incelemeleri süratle sonuçlandırarak, masum olduğu ortaya çıkan personelin hızla görevinin başına dönmesini sağlamalıdır” diyerek OHAL Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun haksızlıklara, keyfi tutumlarla hukuksuz işlemlere ve sebepsiz mağduriyetlere yol açtığını ima etmiş.

Basın toplantısının sonunda “Buradan ilimizin valisine sesleniyoruz. Artık bu işi neticelendiriniz. Altınızdakilere talimat mı veririsiniz, yoksa kendiniz mi takip edersiniz bilemiyoruz. Fakat bilmenizi isteriz ki süreç, masumlar açısından tahammül edilemez noktaya gelmek üzeredir”  diyerek OHAL Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na “gözdağı” vermiş.

Bir başka deyişle “Ya açığa alınan Eğitim Bir Sen üyelerini göreve iade et ya da biz gereğini yaparız” diyerek gözdağı vermeye çalışmış.

Ama ne yapacağını söylememiş! Ben söyleyeyim, “Ateş olsa cirmi (cürmü) kadar yer yakar!”

 

ee

 

KAMUOYUNU YANILTIYOR

Olağanüstü halin ilan edilmesinin ardından yayınlanan 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı resmi gazetede yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen “Kocaeli Nema Eğitimciler Derneği”nin kapatıldığını yazmıştım.

2 Aralık’ta yazdığım yazıda, FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenlerden açığa alınan öğretmenlerin üye dağılımına baktığımızda Eğitim Bir Sen’in ilk sırada yer aldığını yazmıştım.

Eğitim Bir Sen Kandıra ilçe temsilcisi Tayfun Eski’nin 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan “Nema Eğitimciler Derneği” üyesi olduğu için açığa alındığını belirtmiştim.

Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesinde “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin işlemi yapan kurum ve kuruluşlara girmezler” yazmasına rağmen Başkan Şahin Yaşlık’ın açığa alınan Tayfun Eski’yi gittiği tüm eğitim kurumlarına götürdüğüne dikkat çekmiştim.

Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, açığa alınan üyelerinin göreve edilmemesi ile ilgili vali ve savcıları eleştirirken, üyelerinden kaçının hangi gerekçe ile açığa alındığını söylememiş.

Neden?  Yazdıklarımın tamamının doğru olduğunu kabul ettiğinden “sükut ikrardandır” diyerek susmayı tercih etmiş.

Şahin Yaşlık basın toplantısında vali ve savcıları göreve çağırırken, açıktaki üyelerinin göreve iadesini isterken bildiği ama kamuoyunu yanıltmak için söylemediği gerçeklere göz atalım;

Şahin hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “inlerine gireceğiz” dediği FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı darbe girişiminin ardında ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında açığa alınan Eğitim Bir Sen Kandıra Temsilcisi Tayfun Eski, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan “Nema Eğitimciler Derneği” üyeliğinin sahte olduğunu iddia etmiş.

Tayfun hocanın üyeliğinin sahte mi değil mi bilemem, yargıya intikal etmiş bir konu hakkında yorum yapamam.

Ama bildiğim; Eğitim Bir Sen Kandıra Temsilcisi Tayfun Eski’nin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan “Nema Eğitimciler Derneği”ne

15.01.2007 tarihinde üye olduğu, yıllık üye aidatlarını muntazam ödediği, genel kurulların bazılarına katılarak hazirun cetvellerini imzaladığı ve üyelikten 20.05.2015 tarihinde istifa ederek ayrıldığıdır.

Kocaeli Valiliği de bu gerekçe ile açığa almış, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş.

Savcılık, “Kovuşturmaya Gerek Olmadığı” yerine “Adli Kontrol Şartı” kararı vererek serbest bırakmış.

Tayfun Eski’nin serbest olması suçsuz ve masum olması anlamına gelmez.

“Adli Kontrol” anlamı, “Suçsuz ve masum olduğunu araştıracağım. Masum ve suçsuz olduğuna kanaat getirirsem Kovuşturmaya Gerek Olmadığı kararı verir dosyayı kapatırım. Suçlu bulursam iddianame düzenler dava açarım”.

Savcı, “Adli Kontrol Şartı” kararını kaldırmadığı sürece Vali Güzeloğlu

Tayfun Eski dahil aynı durumda açığa alınanların hiç birisini göreve başlatamaz.

Bakmayın siz Şahin Yaşlık’ın esip gürlediğine, Vali Güzeloğlu’nun topu taca atarak açıktaki personeli mağdur ettiğini söylediğine.

Şahin hoca, Vali Güzeloğlu’nu suçlamak, eleştirmek, talimatlar vermek huyundan vazgeçip, savcıların verdiği  “Adli Kontrol Şartı” kalkmadan göreve iadenin gerçekleşmeyeceğini öğrenmesi lazım.

Aslında her şeyi biliyor da savcıları eleştirmeye cesaret edemediği için Vali Güzeloğlu’nu hedef alıyor!

Aklınca kamuoyunu yanılttığını sanıyor ama inandırıcı olmuyor.

 

TAYFUN HOCA SUÇ İŞLİYOR

Eğitim Bir Sen Kocaeli il başkanı Şahin Yaşlık, Vali Güzeloğlu’nu açıktaki öğretmenleri göreve iade etmeyerek eleştirerek kamuoyunu yanılttığı gibi a Kandıra Temsilcisi Tayfun Eski de eğitim kurumlarını dolaşarak suç işliyor.

Açığa alınan Kandıra kaymakamı İsmail Şahin Kandıra Hükümet Konağına giremezken, açığa alınan akademisyenler KOÜ Kampüslerine sokulmazken Tayfun Eski’nin Şahin hocanın peşine takılması işini zorlaştırıyor.

Sahi, KHK ile Kandıra ilçe milli eğitim müdürlüğü promosyon protokol törenine katılması ve fotoğraf çektirmesi yasaklanan Tayfun Eski katılı8rken promosyon komisyon üyesi Süleyman Hasanoğlu törende neden yoktu?

Bitmedi. Tayfun Eski geçtiğimiz günlerde Eğitim Bir Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, il yönetici Necdet Yaşa, Başiskele EBS ilçe temsilcisi, Şahin’in kankaları Gölcük İlçe Milli Eğitim şube müdürlüğüne atanan Ömer Kızıldağ ve Başiskele İlçe Milli Eğitim şube müdürlüğüne atanan Hülya Yelok Yaşa’yı

ziyaret etmişler.

Ziyaret etmişler de boy boy fotoğraf çektirmişler, havalarını atmışlar ama tayfun hocayı sıkıntıya sokmuşlar.

 


 

NUH EĞİTİM KAMPÜS İNŞAATI BAŞLADI

 

Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılından itibaren tüm okullarda tam gün eğitim yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Milli eğitim bakanlığı yöneticilerinin Şanlıurfa’da il müdürleri ile yaptığı toplantıda tam gün eğitim için hazırlıklara bugünden başlanması istendi.

Kocaeli’ye baktığımızda; Eğitime Yüzde 100 Destek kampanyası kapsamında hayırsever kişi ve kurumların yaptırdığı okul ve derslik sayesinde Kocaeli’de sınıflar 50-60 yerine 25 öğrenciye indi.

Son yıllarda devlet bütçesinden aktarılan ödenekler ile tam güm eğitime geçmek için 33 okul yaptırmak gerekiyor.

Rakamlar Kocaeli’nin Tam Gün Eğitime en hazır il olduğunu gösteriyor.

Kocaeli’nin Tam Gün Eğitime geçmeye hazır olmasında hayırsever kurumlar arasında ilk sırayı “Nuh Eğitim ve Sağlık Vakfı” alıyor.

“Nuh Eğitim ve Sağlık Vakfı” okul ve derslik yapımında tam güne geçmede önemli bir misyon üstlenirken Kocaeli’de son 15 yıldır konuşulan “Cezaevi arsası üzerine okul yapma” hayalini de gerçekleştiriyor.

Kocaeli’de daha çok ciro yapan, para kazanan, ithalat ve ihracat şampiyonu hayırsever sanayiciler olmasına rağmen Nuh Çimento Vakfı yetkilileri, şehir merkezini rahatlatacak okulların taşınacağı “Nuh Eğitim Kampüsü” yapımını üstlendi.

İzmit, Gazi ve Yavuz Kız Meslek Anadolu Liseleri için yapılacak arsa üzerinde bulunan Yenimahalle’deki C Tipi Cezaevi’nin yıkımı için ilk kepçeyi 4 Nisan 2015 tarihinde Bakan Fikri Işık vurdu.

64 derslikli 3 okul ve spor salonundan oluşan “Nuh Eğitim Kampüsü” protokol imza töreni 6 Ağustos 2015 tarihinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı  Nevzat Doğan, milli eğitim müdürü Fehmi Rasim Çelik tanıklık etti.

Projenin hazırlanması, ihalenin yapılması ardından “Nuh Eğitim Kampüsü” temel atma töreni 11 Kasım’da yapılacaktı.

Ama Mardin'in Derik ilçesindeki saldırıda Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün hain saldırıda şehit edilmesi nedeniyle Sakarya Ar4ifiye’de düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacak olması nedeni ile temel atma töreni ertelendi.

Nuh Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Bakan Işık ve Vali Güzeloğlu’na verdiği sözü tutmak, eğitim kampüsünü zamanında milli eğitime teslim etmek,  taşınacak okullarda okuyan öğrencileri mağdur etmemek için temel atma töreni beklemeden inşaata başladı.

Araziden çıkan yaklaşık 50 milyon metreküp hafriyatı Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

Yapılacak kampüs inşaatı ihalesini kazanan Haldız, şantiyesini kurdu ve çalışmaya başladı.

Nuh Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin ve müteahhit Haldız’ın hedefi; 3 okulun taşınacağı eğitim kampüsünü 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısına yetiştirmek.

Bugüne kadar 220 derslikten oluşan 11 okul yapan, sağlık kuruluşlarına ve üniversitelere destek veren, yüzlerce öğrenciye burs veren, son olarak Yenimahalle’deki Cezaevi arsası üzerine eğitim kampüsü yapmayı yönetim kurulu başkanı Tevfik Bilgin şahsında üstlenen Nuh Çimento yönetimi, her türlü desteği veren Bakan Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Başkanlar İbrahim Karaosmanoğlu ve Nevzat Doğan, milli eğitim müdürü Fehmi Rasim Çelik ve katkı veren herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum.

 

fotoğraf-(3)

 

 NUH’UN YAPTIĞI OKULLAR

Eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımlar ile rekora imza atan Nuh Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın yaptırdığı kurumlar;

1988 yılında 36 derslik, 12 laboratuvar ve 8 atölye bulunan Hereke Nuh Çimento Teknik Endüstri Meslek ve Denizcilik Anadolu Lisesi.

1990’da 8 derslikli, Çerkeşli Nuh Çimento İlköğretim Okulu.

2003’de 11 derslikli Hereke Nuh Çimento Vatan İlköğretim Okulu, İstanbul Pendik’te 24 derslikli 80. Yıl Nuh Çimento Lisesi.

2007’de 32 derslikli İzmit Nuh Çimento İlköğretim Okulu.

2009’da Uzunçift’lik’te Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Meslek Yüksekokulu, 16 derslikli İzmit Nuh Çimento İş Okulu.

2012 yılında Hereke’de 1973 yılında yapılan 26 derslikli Nuh Çimento İlköğretim Okulunun yenilenmesi.

maya yönelik projeler de hayata geçirilerek kısa sürede çok önemli hizmetler gerçekleştirilmiştir. Sağlık alanında, yapılan en önemli kalıcı eserimiz, İzmit Devlet Hastanesine bağlı Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılmakta olan ve bünyesinde 112 Acil birimi de bulunan Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Vakfımız tarafından 1998 yılında Uzunçiftlik beldesinde yaptırılarak Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Bir diğer önemli eserimiz ise, sanayi bölgesi olan Kocaeli’nin önemli bir ihtiyacına cevap vermek için Vakfımız tarafından 2009’da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi.

2015’teKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi. 

Nuh Eğitim ve Sağlık Vakfı okullar dışında 1998 yılında Uzunçiftlik’te İzmit Devlet Hastanesine bağlı olarak “Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” .

Yorum Yaz

Adınız :

Yorumunuz :

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi

Karabaş Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Cebesoy Sok. Esentığ Apt. Kat: 1 (Eski Valilik Karşısı) İzmit KOCAELİ

İzmit Telefon: (0 262) 325 41 00

Bu sitenin sahip olduğu tüm resim, yazı ve makale hakları Bizim Yaka Gazetesi'ne ait olup kaynak gösterilmeden izinsiz bir biçimde kullanılamaz.
Ford Medicalpark BasiskeleSanayi
konak hastanesi Davetiyem